Arkiv

EU har fördubblat importen av USA-soja

Mellan juli och december 2018 har EU köpt in dubbelt så mycket soja från USA jämfört med motsvarande halvårsperiod året innan. Därmed har USA blivit EU:s viktigaste leverantör av soja, rapporterar EU-kommissionen.

Debatt: Ekologisk odling miljöbov?

Mängden kol som cirkulerar i bland annat vatten, luft och mark på vår planet ökar konstant. Då vi beaktar den koldioxid som ekoodlingen binder i form av kol i marken väger det upp den klimatpåverkan som de mindre skördarna orsakar, skriver Jussi Murto-Koivisto.

Debatt: Stora och livskraftiga älgar är målet

Det borde ligga i allas intresse att hålla en hög kvalitet på älgstammen, skriver Jonas Malmsten i sitt svar till Bjarne Anderssons senaste kolumn ”Från mitt vindskydd” (i LF 51-52 2018).

Debatt: Helhetssyn på ekoproduktionen, tack!

Den ekologiska odlingens hållbarhet kan inte basera sig på uträkningar om höga skördar och markanvändning, anser Bjarne Mara. Istället bör man se på effekterna på lång sikt, som ekoodlingens positiva effekt på markens bördighet.

SLC - Tokmuren
Trumpska muren

Ledare: Matens pris får ny uppmärksamhet

Österbottens Tidning och Vasabladet har kommit ut med uppgifter om handelns påslag på köttprodukter och pålägg. Uppgifterna baserar sig på en lista med en butiks inköpspriser som hittats av en slump. Det finns ingen anledning att tvivla på uppgifterna, men de är inte pinfärska. Det finns i alla fall också ett bondeled i livsmedelskedjan som är i ett trängt läge och som har mycket svårt att påverka sina priser. Därför behövs det mer genomskinlighet i livsmedelskedjan, hävdar Micke Godtfredsen.

SLC - Skatt
Förskottsinnehållning ett måste vid handel med privata skogsägare

När beskattningen av olika biinkomster från skogsbruket, till exempel ved, flis, julgranar och snittgrönt, flyttades från jordbruksbeskattningen till skogsbeskattningen för ett antal år sedan blev det också aktuellt med förskottsinnehållning på de här inkomsterna. I fjol lär skattemyndigheterna ha uppmärksammat att alla inte har förfarit så utan fortsatt som tidigare.

Blomqvist: Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen

Novia får donation från ÖK

Andelslaget Österbottens Kött donerar 10.000 euro till naturbruksutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia.

Novia får donation av Snellman

Snellmans Köttförädling Ab donerar 10.000 euro till Yrkeshögskolan Novias naturbruksutbildningar.

Nästa vecka visar Finland upp sig på världens största matmässa i Berlin

Nästa vecka börjar Grüne Woche-mässan i Berlin där Finland medverkar som partnerland. Finlands tema för mässan är ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen.

Fjolårets djurantal kan anmälas fram till mitten av februari

Jordbrukarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de haft i sin besittning i fjol i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Anmälningstiden utgår 15 februari. Anmälan om djurantal är obligatorisk för gårdar som har ansökt om ersättning för djurens välmående för svin eller fjäderfän i fjol. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån det anmälda djurantalet.