Copa-Cogeca vill öka biosäkerhet och medvetenhet

Copa-Cogeca ordnar en rad konferenser i Europa för att diskutera god praxis inom biosäkerhet och öka medvetenheten om afrikansk svinpest (ASF). Den första konferensen hölls förra veckan i Rumänien där den afrikanska svinpesten slagit till hårt.

SLC - Ufop Image 1
Nytt vaccin skyddar bin mot sjukdomar

Ett vaccin för bin? Det nya vaccinet blandas i binas mat och gör dem immuna mot bakteriesjukdomar. Innovationen introduceras nästa vecka på Slush.

SLC - Img 3804
Attityder handlar om måndagskänslor, nyfikenhet och jordgubbar

Ungdoms- och kvinnoträffen körde igång redan en dag innan förbundskongressen. Attityder och påverkan stod på agendan. Kommunikationskonsulten Anna Bertills vill få oss att förstå att vi själva är ansvariga för våra attityder och vårt förhållningsätt till livet.

SLC - Slc Fullmaktige Jonas
SLC:s fullmäktige förordar stödpaketet för 2019

SLC:s förbundsfullmäktige beslöt på sitt höstmöte i måndags att förorda förslaget till nationellt stödpaket för nästa år med en kläm om att ersättningen till djurvälfärden inom landsbygdsutvecklingsprogrammet bör prioriteras, detta enligt förslaget från SLC:s styrelse.

SLC - Slc Kongress Thomas Antas
Omgivningen påverkar kraftigt jordbruket i Nyland

Nyland är i många avseenden ett unikt landskap i Finland, sade ordföranden för SLC Nyland Thomas Antas i sitt hälsningstal till kongressen. Det påverkar jord och skogsbrukets förutsättningar i metropollandskapet. Det påverkar också producentrörelsens arbete.

SLC - Slc Kongress Kim Ahlfors
Utmaning att idka jordbruk i Esbo

Det är 24 fyra år sedan det senast var SLC-kongress här, sade ordföranden för Esbo landsbygdsförening Kim Ahlfors i sin hälsning till SLC-kongressen på Korpilampi i Esbo i måndags.

SLC - Slc Fullmaktige Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist vill ha fokus på enklare stöd

Vi ska jobba för att stödvillkoren i den kommande programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas. Men mer pengar kan vi tyvärr inte räkna med. Det sade SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist i sitt öppningstal till fullmäktige på höstmötet i måndags.

SLC - Slc Kongress Jonas Laxaback
Nya förtroendevalda och jordbrukets lönsamhet i fokus sedan senaste kongress

Fjolårets fullmäktigemöte ledde till ett omfattande utbyte av förtroendevalda i SLC:s ledning, påpekade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback i sin genomgång av vad som hänt inom SLC sedan senaste kongress 2015.

SLC - Slc Fullmaktige Fullmaktige Diskuterade
Gröna veckan och eventuell nyorganisering aktuell inom SLC

I den verksamhetsplan som SLC-fullmäktige godkände på sitt höstmöte före kongressen i måndags ingår satsningen på den internationella gröna veckan i Berlin i januari. Finland är partnerland i år.

SLC - Slc Fullmaktige Marten Forss Gosta Lundstrom Och Mickel Nystrom
Thomas Blomqvist och Mats Nylund fortsätter leda SLC

På SLC-fullmäktiges höstmöte i Esbo i måndags återvaldes Thomas Blomqvist från Raseborg till fullmäktigeordförande för 2019. Avgående styrelseledamoten Mårten Forss samt avgående fullmäktigeledamöterna Gösta Lundström och Mickel Nyström avtackades med blommor på fullmäktigemötet i måndags.

Eviras guide om märkning av foder har uppdaterats

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har uppdaterat guiden om märkning av foder. Guiden är avsedd att användas både av foderföretagare som gör upp etiketter till foder och av dem som använder foder.

Ceja: Unga jordbrukare kräver Brexit-avtal

Brexit riskerar att destabilisera marknaderna och borde därför avstyras. Stabilitet är en prioritet för unga jordbrukare i både EU och Storbritannien, framhåller EU:s organisation för unga jordbrukare Ceja.