Arkiv

Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute ändras

Förordningen som gäller skydd av nötkreatur ska ändras så att av den årliga skyldigheten att låta djuren gå ute i minst 90 dagar ska minst 60 dagar genomföras under perioden 1.5-30.9, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sjundea7
Livliga diskussioner oss bönder emellan

Mat, prat och umgänge lockade ett femtiotal västnyländska bönder till Sjundeå bad till medlemskvällen Oss bönder emellan.

Älgbytet fortsatte att minska

Under den avslutade jaktsäsongen 2023-2024 fälldes drygt 32.000 älgar, vilket är 13 procent färre än förra säsongen. De senaste årens mål att minska älgstammen har på många håll uppnåtts och detta syns i form av mindre fångst än tidigare, uppger Finlands viltcentral.

Förbud mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus 8.2

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra fågelinfluensasmitta från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Kurs1
Betyg med internationell touch för ålänningars avtalsutbildning

Ålands producentförbund, Landsbygdens Skattetjänst och Ålands Hushållningssällskap ordnade festmiddag med bubbel när 20 åländska vuxenstuderanden nyligen skulle få sina examensbetyg för jordbruksstudier på distans.

SLC - Genkurs 1
Det lönar sig att planera för generationsskiftet i god tid

SLC Åbolands och Finska hushållningssällskapets generationsväxlingskurs väckte stort intresse. Kursen som nyligen ordnades i Pargas och riktade sig till åboländska och nyländska lantbrukare lockade över 70 deltagare.

SLC - Sarka4 Jan24 Ct
Elho visade upp bränslesnål exakthack på Sarka-mässan

Maskiner intresserar alltid trots att det ekonomiska läget är utmanande. Det var tydligt när jord- och skogsbruksmässan Sarka ordnades förra helgen. Många var på plats för att bekanta sig med utbudet, däribland nyheter som Elhos traktordrivna exakthack Cobra 7710T.

SLC - Bsaga 1
Problemlösning ute på åkern med stöd av kartor och flygfoton

Har du någonsin provat på att utnyttja digitalt material för att undersöka odlingsskicket ute på din åker? Vi tar oss an ett fall på Nordanskog gård i Täkter, där åkern börjat lida av väta och gett sämre skördar under senare år. Som hjälpmedel använder vi oss av gratis flygbilder på webben och en digital dräneringskarta.

SLC - Havre Foto Nord Gen
Fyra nya PPP-projekt möjliggör satsningar inom vårvete, havre, potatis och bär

De nordiska odlingsförhållandena och klimatförändringar kräver särskilt anpassade grödor. Men växtförädlingen är kostsam och tar lång tid, därför finns mycket att vinna på samarbete mellan privata och offentliga aktörer. NordGen agerar som sekretariat för det nordiska PPP-samarbetet om växtförädling och nyligen blev fyra projekt beviljade att ingå i den sjätte finansieringsrundan.

Priserna på livsmedel kan chockhöjas i Argentina

Argentinas bönder producerar livsmedel av utomordentlig kvalitet. Nackdelen är att mycket få argentinare har råd att köpa maten. Landet lider av en galopperande inflation. De senaste tolv månaderna har matpriset stigit med 251 procent.

Ledaren: Ska bondeprotesterna i EU också nå Norden?

Efter flera veckor med bondeprotester i Tyskland och Polen har de också nått Frankrike. Den stora frågan som nu inställer sig är om bondeprotesterna också sprider sig till Norden. I nästan alla europeiska länder är bönderna på sätt eller annat missnöjda med den dåliga lönsamheten inom lantbruket och de hot som riktas mot EU:s jordbruksproduktion utifrån, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Stubb är stark på landsbygden

Det blir intressant att se hur de 1,5 miljoner herrelösa rösterna fördelar sig mellan Stubb, Haavisto och sofflocket, konstaterar Staffan Pehrman.