Michael Gove
Den brittiska miljö- och matministern Michael Gove vill ställa in direktstöden.
Jordbruk EU Marknad

Brittiska direktstöden ska avskaffas efter Brexit

De brittiska jordbruksstöden ska fortsätta två år efter Brexit men sedan blir det stopp. Miljö- och matministern Michael Gove vill ersätta de nuvarande direktstöden med ett system av miljöstöd under en övergångsperiod fram till 2027.

Michael Gove redogjorde nyligen om sitt förslag till en ny, statlig jordbrukspolitik efter Brexit inför det brittiska parlamentets underhus. Ministern lovade att de brittiska farmarna ska tryggas ett statligt direktstöd enligt EU-modell ännu de två närmaste åren.

Därefter startar en övergångsfas som ska pågå till 2027. Under den perioden ska systemet gradvis läggas om. Reformen riktas först mot gårdar som nu får de högsta bidragen. Det första året ska bidrag i denna kategori sänkas med 25 procent.

Miljön går före matproduktionen

Gove vill prioritera skötseln av miljön framom själva matproduktionen. De statliga medel som frigörs via reformen ska omfördelas till farmare som ställer offentliga nyttigheter till samhällets förfogande, som regeringen uttrycker det.

Farmare som prioriterar luft- och vattenkvalitet, skötsel av marker och förbättrade standarder för djurskyddet ska belönas. Landsbygden ska bli tillgängligare för allmänheten, dessutom honoreras åtgärder som motverkar översvämningar.

Enligt Gove är den nuvarande jordbrukspolitiken ineffektiv och gynnar välbärgade producenter. I dag får tio procent av stödmottagarna hälften av EU-betalningarna, medan den fattigaste femtedelen måste dela på två procent, kritiserar ministern.

Han vill avskaffa arealkopplade bidrag och orientera stöden efter tidigare utbetalningsnivåer. Målet är en flexiblare jordbruksproduktion som ska locka nya och motiverade aktörer att investera i ny teknik och effektivare jordbruksmetoder.

Enligt Gove står det brittiska jordbruket inför en historisk vändpunkt. Efter en 50-årig era med styva och föråldrade EU-regler ska britterna snart leverera en grön Brexit. Målet är en renare och attraktivare landsbygd för kommande generationer.

Regeringen vill dessutom stärka producenternas förhandlingspositioner i butiksledet. Detta ska resultera i bättre priser för högvärdiga och rena produkter. Gove lovar också att höja investeringarna i forskning och utveckling inom jordbruket.

Kritik från NFU

Den stora brittiska producentorganisationen NFU är skeptisk till regeringens planer. NFU-ordföranden Minette Batters är inte förtjust i prioriteringen av miljöfrågor framom livsmedelsproduktionen. Det vore ett massivt fel, säger hon.

Enligt Batters är regeringens planer ett hot mot den brittiska livsmedelsförsörjningen. Det går inte att skapa en ny jordbrukspolitik innan man vet hur Brexit kommer att gestalta sig. Handeln med andra länder är ännu helt öppen, påminner hon.

Vem kommer att producera vår mat? Beaktar regeringen alls livsmedelskvaliteten? Ska britterna i framtiden importera sin mat från länder med sämre standarder, frågar sig Minette Batters.

Hon kritiserar regeringen för luddiga uttalanden om bidragen från staten. Enligt NFU-ordföranden är finansieringen av både miljöprogram och matproduktion ännu en helt öppen fråga. Planerna innehåller inga konkreta besked om matsäkerheten på sikt.

Peter Karlberg

news@peter-karlberg.com