Jordbruk EU Marknad

Motigt för Macrons planer på franskt glyfosatförbud

Det franska parlamentet har för andra gången stoppat förslaget till ett tidigarelagt förbud mot glyfosat i Frankrike. Omröstningsresultatet är en ny motgång för president Emmanuel Macron som efterlyser ett nationellt förbud inom tre år.

Efter fjolårets mycket knappa omröstning för ett förlängt EU-tillstånd för glyfosat med fem år, meddelade president Macron att hans regering kommer att införa ett nationellt förbud inom tre år.

Nationalförsamlingen röstade för första gången om glyfosatförbudet i juni och redan då fick Macron en ordentlig örfil. En bred majoritet i parlamentet gick emot Macrons förslag. Motstånd kom till och med från hans eget parti La République en Marche.

Nu har frågat aktualiserats på nytt, denna gång via en motion av parlamentarikern François-Michel Lambert från La République en Marche. Med inte heller denna gång gick det vägen. Förslaget förlorade med rösterna 42-35.

Motionen ska ännu behandlas av senaten i slutet av september. Jordbruksminister Stéphane Travert är sedan länge motståndare till ett glyfosatförbud. Enligt Travert kan Frankrike leva med glyfosat under de följande fem till sju åren.

Travert vill tillsätta en kommission för att granska användbara alternativ till glyfosat. Under tiden kunde jordbrukare och industrin söka frivilliga lösningar. Enligt Travert är det nödvändigt att först finna ett effektivt alternativ till glyfosat.

I glyfosatfrågan gick Travert mot president Macron och vände sig samtidigt mot den förra miljöministern och miljöaktivisten Nicolas Hulot, som öppet eftersträvade ett snabbt glyfosatförbud.

Hulot avgick spektakulärt för några veckor sedan, då han offentligt gav utlopp för sin frustration över jobbet. Hulots efterträdare på miljöministerposten är François de Rugy, som tidigare har representerat det gröna partiet.

De Rugy betecknas som en moderat miljöpolitiker, vars viktigaste mål är att minska Frankrikes beroende av kärnkraft genom starkare satsningar på alternativa energiformer. Han har ännu inte profilerat sig öppet i glyfosatfrågan.