Jordbruk EU Marknad

Svinpest kan bli dyr för Danmark

De danska grisproducenterna är djupt bekymrade över utbrottet av afrikansk svinpest i Belgien. Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer räknar med miljardförluster för exporten om smittan kommer in i landet.

Det är dåliga nyheter för oss och situationen är extremt allvarlig. Det är viktigt att Danmark tar till drastiska åtgärder för att minimera risken för ett utbrott av afrikansk svinpest i landet, säger veterinärchef Jens Munk Ebbesen vid L&F.

Det är skäl att gå vidare med minskningen av vildsvinsstammen. Arbetet går ännu för långsamt. Dessutom brådskar det med vildsvinsstängslet, som ska bidra till att hålla smittade djur utanför gränserna, säger Jens Munk Ebbesen.

Ett utbrott av svinpest skulle enligt L&F bli en fatal händelse för den danska grisproduktionen, exporten, arbetsplatserna och ekonomin. Alla länder utanför EU skulle direkt stänga sina gränser för danskt griskött.

Detta skulle kosta landets jordbruk 1,5 miljarder euro i förlorade exportintäkter. Redan de första tre månaderna vore katastrofala. Efter en sådan händelse dröjer det länge att återställa importörernas förtroende.

Jens Munk Ebbesen uppmanar Danmarks miljö- och matminister Jakob Ellemann Jensen att forcera planeringen av vildsvinsstängslet längs Danmarks sydgräns. Stängslet borde byggas så snabbt som möjligt.

Den danska transportbranschen har skärpt karantänreglerna för lastbilar som transporterar grisar över gränserna. Bestämmelserna har uppgraderats för bilar som kommer från Belgien, Luxemburg och gränsområdena i Tyskland och Frankrike.

Omkring 85 procent av Danmarks grisproduktion går på export. Fler än 120 länder importerar dansk gris. Allt som allt sysselsätter branschen mer än 33.000 arbetstagare i Danmark och bidrar årligen till landets ekonomi med 2,5 miljarder euro.