Arkiv

SLC - Demonstrationer
Demonstrationer

SLC - 5654Fa65 Ba40 4479 9080 C0B87B1D9598
Livsmedelstryggheten är utsatt för ett korstryck globalt sett

Förra veckan ordnade Utrikespolitiska institutet och Naturresursinstitutet Luke ett tillfälle om de stora geopolitiska skiftenas inverkan på livsmedelstryggheten, jordbruket och energiomställningen. Under tillfällets gång belystes olika globala riskmoment samt hur lokala och autonoma lösningar bör medföra hållbara lösningar.

EU-bidragsnivåerna för nötkreatur fastställda för den första posten för 2023

Statsrådet har fastställt beloppen per djur för den första posten av EU:s bidrag för dikor och mjölkkor, tjurar samt nötkreatur i yttre skärgården, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Av det sammanlagda maximibelopp på 80,1 miljoner som kan användas för bidragen betalas cirka 56 miljoner till jordbrukarna i början av februari, det vill säga nästan 70 procent.

Marknadsöversikt: Minskad grisslakt i EU men stigande priser på smågrisar

Svag minskning i priset på slaktgris, men priset på smågrisar har gått upp med 4 procent den senaste månaden, noterade EU:s senaste kommittémöte för animalieprodukter.

Marknadsöversikt: Nytt exporttillstånd för finskt griskött till Sydafrika

Sydafrika har godkänt att fruset finskt griskött som inte har upphettats får föras in på den sydafrikanska marknaden, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

ÅPF kräver granskning av mjölkstöd

I ett brev till landskapsregeringen i tisdags begär Ålands producentförbunds styrelse att det ”i brådskande ordning” görs en internrevision för att klarlägga om landskapsregeringen genom åren har särbehandlat Haga Kungsgård Ab som ägs av landskapet och arrenderas ut till företagaren Kristoffer Lundberg.

SLC - Mats Nylund Slc9827 Edit
MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan publicerades

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC publicerade den 1 februari en färdplan för biologisk mångfald.

SLC - P062929 515610
Dramatik kring Mercosur – EU spolar Macron-blockad

Frankrikes president Emmanual Macron hävdar att förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och sydamerikanska Mercosur är ett avslutat kapitel. EU-kommissionen dementerade detta prompt på tisdagen. Kommissionen vill förhandla vidare.

Strejkerna påverkar även utdelningen av LF

LF:s pappersversion kommer denna vecka att nå merparten av läsarna tidigast på måndag på grund av de strejk- och stödåtgärder som äger rum runt om i Finland under slutet av veckan. För att underlätta det för alla våra läsare som blir utan sin pappersversion på fredag håller vi den här veckan alla artiklar på webben öppna för vem som helst att läsa, även den digitala versionen av LF.

Smågruppsträffar om generationsväxling i Vanda i mars-april

Träffarna riktar sig i första hand till nyländska jordbrukare, men jordbrukare från alla regioner är välkomna.

Franzell tillfälligt ny chef för Ålands jordbruksbyrå

Näringsministern Jesper Josefsson har förordnat Leif Franzell till vikarierande byråchef för landskapsregeringens jordbruksbyrå för tiden 1 februari-31 juli 2024.

Strategisk EU-dialog ska ena agrarsektorn

EU-kommissionen har startat en strategisk dialog som sammanföra centrala aktörer inom hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Idén lanseras av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men initiativet möts med blandade känslor.