Blomqvist 1
SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist besökte mjölkproducenten Carolina Sjögård i Mickelspiltom i Liljendal i Lovisa på måndagen. Blomqvist är bekymrad över jordbrukets lönsamhet.
Jordbruk SLC Marknad

Ännu en mjölkgård lägger ner produktionen

På måndagen besökte SLC:s fullmäktigeordförande riksdagsledamot Thomas Blomqvist östra Nyland. Han inledde besöket hos mjölkproducent Carina Sjögård i Mickelspiltom i Liljendal.

Carolina Sjögård är mjölkproducent på Strandbergs i Mickelspiltom i Liljendal i Lovisa. Fortfarande finns det 25 mjölkkor på gården, men vid årsskiftet kommer de alla att vara borta. Beslutet är nämligen fattat, Sjögård lägger av med mjölkproduktionen.

– Jag har varit mjölkbonde sedan 2001 och nu har jag kommit till vägs ände med den här ladugården. Framför allt inredningen, men också byggnaden i sig är helt enkelt slut och för att fortsätta med mjölkproduktion vore investeringar nödvändiga. Dessutom krävs det allt större besättningsstorlek för att hitta lönsamhet i mjölkproduktion vilket gör att investeringen faktiskt skulle vara stor, säger hon.

Som SLC:s fullmäktigeordförande och jordbrukare är Thomas Blomqvist är givetvis oroad över hur det ska gå för jordbrukarna fram över. Som riksdagsledamot är han insatt i regeringens aktuella krisåtgärder med anledningen av den här säsongens torka.

Torkan gör en redan besvärlig situation värre, men Blomqvist understryker att jordbrukets dåliga lönsamhet på längre sikt är ett betydligt allvarligare problem.

– Krispaketet är akut, men jordbruket har haft dålig lönsamhet länge och allt som kan göras för att förbättra den samt överhuvudtaget bidra till en bättre balans mellan aktörerna i livsmedelskedjan måste göras, säger han.  

Inhemska livsmedelsindustrin kan gå i stöpet

Blomqvist ser en risk för att den inhemska livsmedelsindustrin kan gå en dyster framtid till mötes.

– I och med att allt fler jordbrukare överväger att sluta eller åtminstone trappar ner på sin verksamhet finns det på sikt en överhängande risk för att inte bara jordbruket nedmonteras utan hela den inhemska livsmedelsindustrin. Livsmedlen i Finland har blivit billigare och mellanskillnaden har tagits från producentens andel, säger han.

Blomqvist påtalar de stora handelskedjornas billighetskampanjer samt sanktionerna och motsanktionerna mellan EU och Ryssland som direkta orsaker till att vi nu befinner oss där vi är.

– För mjölkgårdar som Carinas Sjögårds har just de ryska motsanktionerna haft särskilt stor betydelse i och med att de inneburit att Valios Rysslandsexport upphört vilket igen lett till lägre producentpriser på mjölk här i Finland.

Blomqvisthos 2
– I och med att allt fler jordbrukare överväger sluta eller åtminstone trappa ner på sin verksamhet finns det på sikt en överhängande risk för att inte bara jordbruket nedmonteras utan hela den inhemska livsmedelsindustrin, säger Thomas Blomqvist.

Hoppas på livsmedelsombudsmannen

Vidare hoppas Blomqvist att livsmedelsombudsmannen som ska tillsättas kommer att hjälpa till i den här situationen.

– Jag hoppas att livsmedelsombudsmannen kan verka för en sund balans i livsmedelskedjan och i förlängningen att alla aktörer i den har en lönsam verksamhet.

Livsmedelsombudsmannen räddar i varje fall inte mjölkproduktionen på Strandbergs i Mickelspiltom. I och med att mjölkproduktionen nu upphör hos Carina Sjögård går hon dessutom över till ekologisk odling på gårdens 47 hektar.

Den så kallade ekokursen gick hon i vintras. Utöver det har hon gått olika fortbildningskurser och på så sätt försökt höja sin egen kompetensnivå. I våras började hon också jobba vid Lovisas landsbygdskansli, beläget i Liljendal.

– Det här ser ut att vara vägen framåt för mig. Exakt vad jag kommer att jobba med i framtiden är väl knappast klart än, men med på det här sättet har jag i varje fall en viss frihet kvar. Om vi skulle gått in för en större investering i mjölkproduktionen vore läget ett annat, säger hon.

Efter besöket hos Carina Sjögård fortsatte SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist till Robbes lilla trädgård i Lappträsk för att bekanta sig med verksamheten där.