Svinpest Autobahnparkplatz Verum
Myndigheterna är på alerten i hela EU. Här en varningsskylt på sex språk om att inte lämna åtkomliga matrester vid en motorvägsrastplats i Tyskland.
Jordbruk EU Marknad

Svinpestfall i Belgien oroar grannländer och EU

Den afrikanska svinpesten ser ut att ha fått fotfäste i Mellaneuropa. Det första fallet i Belgien har förorsakat mycket oro inom grisnäringen, särskilt i Tyskland, Frankrike och Danmark. EU-kommissionen reagerar också.

Hittills har den afrikanska svinpesten hållits på avstånd från de stora svinproducerande länderna i Mellaneuropa. Smittan har varit koncentrerad till Östeuropa och Baltikum. Det första fallet i Belgien har förändrat situationen.

Smittan påträffades i slutet av förra veckan hos två döda vildsvin i Belgien. På måndagen hade svinpest redan fastställts hos fem djur. Flera nya kadaver analyseras som bäst, sade regionen Walloniens jordbruksminister René Collin.

Collin befarar att situationen är ännu värre än så. Ministern hänvisade till experter som utgår från att antalet smittade vildsvin kan variera från några dussin vildsvin till storleksordningen 300 till 400 djur.

Fyndområdet i Belgien gränsar till tre EU-länder

Skogsområdet i Étalle där vildsvinen påträffades har spärrats av. Ifrågavarande område ligger farligt nära gränserna mot både Frankrike och Luxemburg. Till Tyskland är avståndet knappt 60 kilometer över Luxemburgs territorium.

På måndagen efterlyste EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis på ort och ställe strängare skyddsåtgärder och noggranna förhållningsregler för befolkningen. Han var ändå benägen att lugna ned situationen och ville ännu inte tala om någon kris.

Jordbruksminister René Collin uppgav att det ifrågavarande området i regionen Limburg har en yta av 63.000 hektar. Alla skogsvägar har spärrats av. Bara personal med sanitära uppgifter får beträda området.

All vildsvinsjakt har avbrutits för att lugna ner djuren så att de inte rör sig mer än vanligt. Så vill man förhindra att smittan ska spridas till ett större område. Samtidigt försöker experter utreda orsakerna till att smittan har hamnat i Belgien.

Smitta via matrester?

Det anses vara uteslutet att de smittade vildsvinen skulle härstamma från Östeuropa. Mer sannolikt är att smittan har spridits från Östeuropa via personer på resa som kan ha slängt matrester i naturen. Situationen betraktas som extremt allvarlig.

EU-kommissionen dryftade på måndagen läget med jordbruksministrarna från de belgiska provinserna Flandern och Vallonien. Båda provinserna inledde genast konsultationer med den belgiska livsmedelsmyndigheten Afsca.

Kommissionen påminde de lokala myndigheterna om deras stora ansvar. EU-reglerna måste strikt upprätthållas. Det råder totalförbud mot jakt på vildsvin. Söktrupper har engagerats för att leta efter döda vildsvin.

EU har dessutom skickat egna veterinärteam till området. Experter från det tyska institutet för smittosamma djursjukdomar FLI har bekräftat att smittan torde ha spridits via människor. Risken för lokal spridning från Belgien ökar, vartefter fler vildsvin insjuknar.

Tyska producenter befarar det värsta

De tyska grisproducenterna är på alerten och ytterst oroliga, säger den tyska producentordföranden Joachim Rukwied. Han vädjar till medlemmarna att iaktta extrema försiktighetsåtgärder.

Rukwied påminner om att den värdefulla exporten av griskött hotas efter minsta hänvisning om smitta i landet. Jordbruksminister Julia Klöckner uppmanar branschen att följa bestämmelserna för biosäkerhet till punkt och pricka.

Smittan i Belgien upptäcktes på bara tio kilometers avstånd från den franska gränsen. Jordbruksministeriet i Paris betecknar smittan som ett synnerligen farligt hot mot Frankrikes grisnäring.

De franska myndigheterna sammankallade genast representanter för landets grisnäring till strategiska konsultationer. Stora värden står på spel. Frankrike är EU:s största grisproducent efter Tyskland och Spanien.

Det franska jordbruksministeriet har stärkt övervakningen i fyra regioner som gränsar mot Belgien. Dessutom har säkerhetsbestämmelserna skärpts i svingårdar och slakterier. Experterna befarar att svinpesten utvecklas till en global pandemi.

EU är världens näststörsta producent av griskött efter Kina. De viktigaste producentländerna är Tyskland, Danmark, Frankrike och Spanien. Den afrikanska svinpesten härjar i Ryssland och Östeuropa och har nyligen fått fotfäste i Kina.