Rotrota 1 Webb
Skördarförare Mikko Mattila tar ett foto på den behandlade stubben och får snart veta hur stubbehandlingen lyckades.
Skogsbruk Tema

Elektronisk egenkontroll av stubbehandlingen

Rätt utförd stubbehandling förebygger rotröta. En ny metod för egenkontroll testas: med mobilen tar maskinföraren ett foto på stubben, skickar iväg bilden för analys och får strax veta resultatet.

Skördarförare Mikko Mattila har testat den elektroniska egenkontrollen, som Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet tillsammans med Trestima utvecklat.

– Jag tycker systemet är simpelt att använda och det tar inte lång tid.

Mattila demonstrerar. Med sin mobiltelefon tar han bilder på de fem senast fällda trädens stubbar rakt uppifrån, så hela stubbytan syns. Bilderna skickar han iväg till en molntjänst. Medan tjänsten automatiskt analyserar bilderna passar han på att kalibrera skördarens mätutrustning. Efter några minuter plingar mobilen till, analysresultatet har kommit.

– Helt okej, lyder Mattilas kommentar om resultatet. Så fortsätter avverkningen.

Rotrota 2 Webb
Utskrivet analysresultat. Här ser man de inskickade bilderna, hur stor del av varje stubbes yta som täcktes av behandlingspreparatet samt det genomsnittliga resultatet av stubbehandlingen.

Mobilappen testas av fem virkesdrivningsföretag under hösten, Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy som Mattila jobbar för är en av dem. Jorma Vierula, Finlands skogscentral, berättar att målet är att göra egenkontrollen så smidig som möjligt och att utnyttja elektronisk dataöverföring.

– Målet är ett tidseffektivt och fungerande system utan pappersarbete. Den elektroniska egenkontrollen utförs en gång per arbetspass och åtminstone en gång per stämplingspost.

Rotrota 3 A Webb
Jorma Vierula berättar att enligt hans uppfattning är den nya metoden för elektronisk egenkontroll av stubbehandling mycket pålitlig. Metoden har testats även i skymning och vintertid.

Ska fungera för alla

Att skapa ett elektroniskt system som alla kan använda har varit en utmaning. För att resultaten ska kunna utnyttjas av så många som möjligt finns det två sätt att överföra den analyserade datan från molntjänsten.

– Det första sättet är att när analysresultaten finns i molntjänsten får entreprenören en länk, via vilken man kommer åt resultaten. Det andra sättet är att när resultaten kommer, knappas de in i mätbeskedet och överförs med den i maskinen och vidare till uppdragsgivaren.

Vierula berättar att utvecklingen av den andra dataöverföringstillämpningen, där man sparar täckningsresultatet i mätklaven, är i slutskedet.

– Från mätklaven överförs resultaten elektroniskt till avverkningsmaskinen och vidare till entreprenören och uppdragsgivaren. I den här metoden använder vi den internationella standarden StanFord 2010, som kommer att tas i bruk i avverkningsmaskinerna.

Enligt Vierula har den automatiska analysen av stubbilderna filats och justerats och är mycket pålitlig nu.

Rotröta förorsakas av rötsvampen rotticka på barrträd. Varje år förorsakar rottickan förluster på uppskattningsvis femtio miljoner euro för skogsbruket. Att behandla färska snittytor med urea eller Rotstop förebygger spridningen av rotticka. Stubbehandlingen är obligatorisk på sommaravverkningar på riskområden. Växtskyddspreparatet ska täcka åtminstone 85 procent av stubbens yta och behandlingen görs när ytan är färsk.

– Otillräcklig täckning beror oftast på tekniska problem, till exempel stopp, och därför är det avgörande för resultatet att maskinföraren följer med hur arbetet fortskrider, säger Vierula.