Jordbruk EU Marknad

EU tillåter initiativ för ursprungsmärkning

Snart får EU-medborgarna eventuellt ta ställning till ett förslag till obligatorisk ursprungsmärkning för livsmedel i hela unionen. Kommissionen har nyligen registrerat initiativet.

Det föreslagna medborgarinitiativet med arbetsnamnet ”Eat original, Unmask your food” eftersträvar en obligatorisk ursprungsmärkning i EU. Avsikten är att förhindra bedrägerier, skydda folkhälsan och trygga konsumenternas rätt till information.

Registreringen är däremot ingen garanti för att ursprungsmärkningen kommer att införas. Kommissionen har bara fastställt att själva medborgarinitiativet fyller de rättsliga kraven, men tar inte ställning till själva sakinnehållet.

Efter den formella registreringen har organisatörerna ett år på sig att samla underskrifter för en obligatorisk ursprungsmärkning. Om initiativet på ett år lyckas samla in minst en miljon underskrifter från åtminstone sju länder, måste det beaktas.

Det innebär att kommissionen inom tre månader ska besluta om initiativet ska behandlas eller förkastas. I så fall måste kommissionen motivera sitt beslut.