Jordbruk EU

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/ALDE) lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer. Framförallt ska det satsas på metoder inom jord- och lantbruk som binder koldioxid i jordmånen. Budgetutskottet har godkänt Torvalds förslag som nu går vidare till plenum.

– Vi behöver mera satsningar på innovation och initiativ för klimatsmarta lösningar då det kommer till EU:s jordbrukspolitik. Vi har jobbat hårt för att EU:s budget för år 2019 ska innehålla medel för forskning och innovation kring hur mera koldioxid kan bindas i jordmånen. På det här sättet kan lant- och jordbruket bidra till arbetet mot klimatförändringen. Genom att förbättra jordmånens förmåga att binda koldioxid förbättras samtidigt lantbrukens lönsamhet och åkrarnas inverkan på miljön.

Det här kunde göras genom olika pilotprojekt där koldioxidmängden i prover från jordmånen analyseras med fem års mellanrum. Resultaten visar hur vad som odlats och under vilka omständigheter inverkar på koldioxidmängden i jordmånen. Forskning visar att det finns en stor potential i att binda koldioxid i marken och således även i att involvera jordbruken i kampen mot klimatförändringen. Torvalds förslag understryker behovet av klimatsmart jordbruk.

Det här är första steget i att inkludera satsningar på klimatsmart jordbruk också i den långsiktiga budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken.

– Forskning och innovation kring hållbart jordbruk är en fråga som alla medlemsländer borde prioritera, inklusive Finland. Genom att stöda sådana här pilotprojekt kommer EU att ha en möjlighet för att gemensamt jobba för ett hållbart lant- och jordbruk. Vi kan inte längre fly vårt ansvar för att det vi gör i dag kommer ha konsekvenser för kommande generationer, säger Torvalds.

Europaparlamentet röstar om EU:s budget i plenum i slutet av oktober 2018. Därefter går förslaget vidare till förhandlingar med rådet, där budgeten slutligen slås fast.