Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik Landsbygdsnäringar

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet har skickat ett förslag till en förordningsändring på remiss, genom ändringen lindras undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med ändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

Ändringen sänker undervisningskostnaderna för dessa körkort och kommer därför att leda till att fler avlägger denna typ av körkort. Målet med reformen är att avhjälpa bristen på förare inom godstrafik.

En bilskola har hittills med stöd av försökstillstånd testat att sänka minimimängden teoriundervisning för körkort i klass C1. Minimimängden teoriundervisning har varit 2 timmar i stället för 9 timmar och mängden körundervisning 3 timmar i stället för 5 timmar. Som lägsta tillåtna antal undervisningstimmar för körkort i klassen C1 och C1E föreslås dessa timantal, som alltså redan omfattats av försök.

En lastbil i klass C1 har en totalmassa på högst 7,5 ton. Det är ofta fråga om fordon som till manöverorgan, mått och utseende motsvarar en paketbil.

Ändringen förslås träda i kraft den 1 december 2018.