Rotrota Kainalo 1 A Webb
Jarkko Hantula och Tuula Piri berättade på en skogsutflykt till Pälkäne om ett pågående specialprojekt, där man försöker begränsa rottickans spridning.
Skogsbruk Tema

Försök att begränsa rottickan fortskrider

Skogscentralen och Naturresursinstitutet utvecklar nya metoder mot rotröta.

Det finns bara ett sätt att bli av med rotticka som förorsakar rotröta: att byta trädslag efter avverkningen. De metoder som nu testas går ut på att förhindra rotrötans spridning.

Forskarna Jarkko Hantula och Tuula Piri berättar att de testat att ringa in smittohärdar i tallbestånd. Runt smittohärdarna fälls friska tallar och stubbarna behandlas med pergamentsvamp, som konkurrerar med rotticka. Dessutom försöker forskarna bromsa rottickans spridning genom att behandla de sjuka stubbarna med virus som bromsar rottickans tillväxt.

Rottickan sprider sig under marken genom rotkontakt och via luften med sporer.

– Det preliminära resultatet visar att pergamentsvampen verkar ha spridit sig till rötterna på största delen av de behandlade friska stubbarna. Däremot ser det ut som om försöken att infektera stubbarna med virus inte fungerar enligt förväntningarna och den metoden kräver ännu utveckling, säger Hantula.

– Bekämpningen torde bli bättre om man i härdens ytterkant behandlar två nära växande friska stubbar i stället för en.

Svårt avgränsa i gamla tallbestånd

Rottickan förorsakar snabbast skada i unga tallbestånd, äldre tallar är mera motståndskraftiga och det är därför också svårare att observera och ringa in smittohärdar i äldre bestånd.

– Metoden att begränsa rottickans spridning genom att omringa smittohärden verkar fungera speciellt bra i plantbestånd av tall under femton år, där avståndet mellan träden är litet och även sjukdomshärdarna är små.

Forskarna har även testat att bekämpa granrotticka genom att ympa virus på granens stam vid roten. Enligt Hantula kan den här metoden, om den fås att fungera, betydligt minska på granrottickeproblemet.

Pilotförsöken inleddes sommaren 2016 och de slutliga resultaten är färdiga nästa år. Arbetet för att effektivera bekämpningen av rotröta görs i ett utvecklingsprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.