Lindvall Elina Kuva 2023 02
Elina Lindvall blir ny vd för Jordägarnas Värderingscentral.
SLC

Jordägarnas Värderingscentral
får ny VD

Jordägarnas Värderingscentral har valt ny VD efter Helena Ålgars som ska gå i pension. Till ny verkställande direktör från 1.8.2023 väljs juris magister, vicehärdshövding Elina Lindvall.

Lindvall har en 18 år lång karriär som expert inom branschen bakom sig och dessutom har hon erfarenhet av förmansuppgifter.

Lindvall vill utveckla Jordägarnas Värderingscentral ytterligare.

SLC är delägare i Jordägarnas Värderingscentral.