Jordbruk

ProAgrias produktionsuppföljning
för mjölk 2022 är stabilt

Trots att produktionskostnaderna steg rejält för mjölkgårdarna under 2022 så sjönk mjölkmängden EKM för gårdarna i ProAgrias produktionsuppföljning endast med tio kilo från föregående år till 10.964 kilo per ko. Ekogårdarnas EKM steg å sin sida med 155 kilo från föregående år till 9.844 kilo.

– Resultatet berättar om gårdarnas professionalitet och höga ambitionsnivå. Trots att produktionsinsatsernas pris steg har gårdarna bibehållit nivån, säger utvecklingschef Jaana Kiljunen vid ProAgria Keskusten Liitto.

2022 producerade mjölkföretagarna protein i medeltal 360 kilo och 3,59 procent. Fettproduktionen låg på 439 kilo, när fettprocenten var 4,37.

Finland placerar sig mellan Danmark och Sverige ifråga om produktion.

Grovfoderprocenten låg på 55 medan kraftfoderprocenten låg på 45 procent (2 procentenheter mindre än föregående år). Mera information om resultaten från ProAgrias produktionsuppföljning på mjölk finns här.