Jordbruk EU

Mjölkbönder i Litauen
begär krisstöd av EU

Omkring ettusen mjölkbönder har protesterat mot regeringens mjölkpolitik framför parlamentet i Litauens huvudstad Vilnius. Producenterna begär stöd av EU-kommissionen och kräver att landets jordbruksminister Kęstutis Navickas ska avgå.

Minister Navickas svarade att Litauen hade begärt ett bidrag 18,6 miljoner euro per kvartal av EU-kommissionen för landets mjölkproducenter. Detta borde lugna läget tills priserna stabiliseras. Men stödet ska ännu godkännas av samtliga EU-länder.

Jordbruksministeriet har också meddelat om ett initiativ till lagändringar för att förbättra producenternas situation och deras förhandlingsposition med mejerierna. Parterna efterlyser mer flexibilitet vid prissättningen och öppenhet i förhandlingarna.

Bönderna spred senaste vecka ut gödsel på en gräsmatta i närheten av parlamentet, rapporterar Euronews. Många bönder hade klätt upp sig i kostym under protesten för att understryka sin mening om politikernas ignorans.

Producenterna känner sig pressade av butikskedjorna och utelämnade av politikerna. Höga kostnader har gjort det svårt för producenterna i Litauen att klara ekonomin. I fjol drabbades de baltiska staterna av de högsta kostnadsprisökningarna i Europa.

En mjölkbonde uppgav för Euronews att han för närvarande erhåller 25 cent för en liter mjölk, fastän kostnaden för produktionen uppgår till 35 cent. Den litauiska regeringens politik har dessutom förorsakat besvikelse hos producenterna.

Litauens mjölkbönder har protesterat mot mjölkpolitiken. Producenterna har delat ut mjölk mjölk gratis i flaskor på gatan. Enligt uppgifter från LRT slutade en av åtta mjölkgårdar i Litauen förra året. Korna har vanligen sålts till gårdar i Polen.

I grannländerna Polen och Lettland saluförs mjölk till betydligt högre priser. Det finns en betydande skillnad mellan inköpspriserna för råmjölk för återförsäljare och konsumentpriset.

Enligt jordbruksministeriet har ett överutbud på mjölkprodukter pressat priserna. Litauen och Lettland har begärt krismedel från EU för att stöda producenterna. Dessutom ska åtgärder vidtas för att stärka mjölkböndernas position på marknaden.

Läs också: Östeuropas bönder får stöd ur EU:s krisreserv