Jordbruk

Bra utbud på världsmarknaden
pressar spannmålspriserna

Enligt SLC:s ombudsman Rikard Korkman är det flera faktorer som påverkar prisfallet på spannmål.

Priserna på Parisbörsen har kommit ner sedan förra sommarens toppriser och marknaden har normaliserats sedan krigsutbrottet i Ukraina i slutet av februari i fjol.

– Dessutom fick exportkorridoren från Ukraina nyligen en fortsättning, vilket har pressat priserna ytterligare nu, säger Korkman.

Parisbörsens notering på kvarnvete, som styr hela spannmålsmarknaden – även i Finland – var nere i 245 euro per ton förra veckan, men veckan avslutades på cirka 260 euro (plus 15 euro per ton).

Höjningen här beror enligt Korkman på ryska kommentarer om att skapa en bättre priskontroll genom att börja fylla på de egna interventionslagren.

– På en månad har priset ändå kommit ner med cirka 20 euro per ton. Samtidigt rapporterar Frankrike att övervintringen av både höstvete och -korn lyckats bra och över 90 procent av växtbestånden är bra eller utmärkta. Även vårsådden verkar ha lyckats bra, berättar han.

Skillnaden i priset mellan fodersäd (havre, korn) i Finland, som har försvagats, och brödsäd har vuxit märkbart under höstens och vårvinterns lopp. Detta beror bland annat på att exporten av havre beräknas bli mindre en tidigare beräknat.

– Exporten av havre för detta år skrevs ner i VYR:s senaste spannmålsprognos med cirka 20 procent från 330.000 ton till 260.000 ton för pågående spannmålsår 2022-2023 som avslutas den 1 juli i år, säger Korkman.

Läs också: Olönsamt att odla spannmål med dagens priser