Varm5 Apr23 Ct
Primärnäringarna har starkt stöd av Österbotten förbund. Lantbrukets betydelse lyfts kontinuerligt i intressebevakningen på nationell nivå, berättade Mats Brandt, landskapsdirektör i Österbotten på vårmötet i Vörå.
SLC

Primärnäringarna har
stöd från landskapet

Det är inte bara jordbrukarnas organisationer som lobbar för primärnäringarna. Även på landskapsnivå sker en aktiv intressebevakning där lantbruket lyfts som viktig i kommunikationen på nationell nivå.

– Jag är väl medveten om den svåra situationen inom primärnäringarna och vi har på olika nivåer fört diskussioner kring kostnadskrisen och stödutbetalningarna. Vi jobbar för att säkra lantbrukets framtid, som är en viktig del av vår självförsörjning och beredskap, säger Mats Brandt, landskapsdirektör i Österbotten.

Brandt var inbjuden till vårmötet för att berätta om verksamheten på landskapsnivå.

– Inom landskapet har vi också pratat om jordbrukarnas välbefinnande och lyft livsmedelsmarknadslagen och konkurrentlagstiftningen. Vi tar också särskilt ansvar för pälsnäringen, vilket syns i våra dokument, säger han.

Just nu lobbar man på landskapsnivå mot den nya regeringen. Österbotten har redan en stark exportindustri och här vill Brandt också fästa uppmärksamhet på exporten av livsmedel.

– Irland som är ett mindre land än Finland har en livsmedelsexport på 11 miljoner euro. Kan Irland måste vi också kunna öka vår livsmedelsexport. Det är ett långsiktigt arbete och det kräver mycket investeringar, men det är en möjlighet, påpekar han.

Flera miljarder ska investeras i Österbotten

Där sker mycket i rekordfart på landskapsnivå och fram till 2030 kan investeringar på totalt 11 miljarder euro förverkligas. Det är allt från utbyggnad av vindkraft till andra potentiella energiformer som planeras.

– Vi har i dagsläget 200 vindkraftverk nu med en kapacitet på 1.000 MWh. En miljard euro har investerats och de kommande 5-7 åren kan vi ha vindkraft med en kapacitet på 5.000 MWh. Därför har det också blivit aktuellt med vindkraft till havs, förklarar han.

Brandt betonar att landskapsförbunden inte har till uppgift att planera energiproduktionen. Däremot ansvarar man för utredningen av var den kan planeras.

– Det är en helt ny energipolitik som skapas nu och det är upp till marknaden och kommunerna vad som förverkligas. Det är ett samspel och jag har inte svaret på hur mycket förnyelsebar energi vi ska bygga för här. Men drivkraften bakom är att vi på sikt ska ha en utsläppsfri industri.

Ett överskott av el möjliggör satsningar på andra energiformer.

– Ett överskott på energi leder till andra investeringsbehov. Utvecklingen är intressant och investeringsvågen är något jag aldrig sett tidigare, säger Brandt.

I landskapsplanen som nu revideras fästs också uppmärksamhet på markanvändningen och identifierar marktäktsområden som är betydelsefulla. Värdefulla odlingsområden är något som man på landskapsnivå också är intresserade av att diskutera.

– Den här frågan har diskuterats med MTK och vi vill också diskutera det med ÖSP. Konkurrensen om markanvändningen ökar och värdefulla odlingsområden är på väg att bli en viktig fråga. Vi behöver fundera på hur dessa områden ska hanteras i framtiden.

Läs också:
Långgård: Nya regeringen måste skapa förutsättningar för lantbruket i Finland
ÖSP:s vårmöte: Jordbrukets lönsamhetskris måste tas på allvar i regeringsförhandlingarna
Vindkraften blev ämne för diskussion på ÖSP:s vårmöte
ÖSP delade ut studiestipendier i samband med vårmötet