Dsc08262
Inga dystra miner när SLC-basen Mats Nylund och ÅPF-ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson diskuterar runt kaffebordet.
SLC

SLC-ordföranden på Åland:
Jordbrukspolitiken ska
stöda satsande gårdar

Gårdar som aktivt utvecklar sin verksamhet bör enligt SLC:s ordförande Mats Nylund stå i centrum för framtidens jordbrukspolitik och dess finansiering.

– Så är det inte i dag, konstaterade Nylund när han i tisdags gav en jordbrukspolitisk översikt i samband med Ålands producentförbunds och Ålands skogsvårdsförenings vårmöten i Mariehamn.

En annan sak som SLC och hela jordbrukarkåren länge lyft fram är att det behövs lagstiftning som stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan så att de får en rättvis andel av matens pris.

Nylund påpekade också att Finland kan bli en global exportör av livsmedel samtidigt som SLC vill se mera inhemskt i de offentliga upphandlingarna ”och en fortsatt utveckling av användningen av ursprungsmärkning i offentliga måltidstjänster”.

SLC-ordföranden efterlyste ett aktivt skogsbruk med respekt för skogsägarnas självbestämmanderätt. Man behöver befrämja både skogsbrukets lönsamhet och en mångsidig användning av skogen genom mera satsningar på skogens biologiska mångfald.

Men miljö- och naturskyddet alltid ska bygga på frivilligt skydd eller full ersättning när så inte är fallet.

Det behövs både kostnadseffektiva och anpassade lösningar för vattenskydd och vattenhushållning och Finland måste höja produktionen av förnyelsebar energi för att minska beroendet av fossila bränslen.

Handeln skor sig

Nylund redogjorde också för grundstenarna i den parlamentariska MAKA-arbetsgruppens rapport som presenterades i slutet av mars.

Arbetsgruppen som tillsattes i fjol på sommaren hade som uppgift var att föreslå långsiktiga lönsamhetsförbättrande åtgärder för att trygga den finländska livsmedelsproduktionens förutsättningar under förändrade förhållanden.

Livsmedelskedjan har enligt Nylund inte klarat av att upprätthålla lönsamheten i jordbruket eftersom jordbrukets företagarinkomst har gått ned från 1,1 miljarder euro per år vid millennieskiftet år 2000 till bara 400 miljoner euro år 2022.

– Och det är handeln som har skott sig. De livsmedelsförädlande företagen har inte fått bättre lönsamhet.

Under samma period har Finlands livsmedelsexport ökat från 1 miljard till 1,5 miljarder euro per år medan livsmedelsimporten ökat från 2 till 4,7 miljarder per år.

Dsc08268
Det unga lantbrukargardet höll ihop också under kaffepausen. Från vänster Emilia Ekström, Michael Mattsson, Andreas Nordlund, Fredrik Söderlund, Lars-Johan Mattsson och Pernilla Weckman.

Bättre insyn krävs

Nu måste man enligt SLC-ordföranden i nästa regeringsprogram ta in skrivningar som stärker matproducenternas ställning och förbättrar förutsättningarna för primärproduktionen samt Finlands försörjningsberedskap.

Den första målsättningen är nu att förbättra livsmedelskedjans förutsättningar genom en revidering av konkurrens- och livsmedelsmarknadsföringslagen samt lagen om offentlig upphandling.

Dessutom måste livsmedelsombudsmannens byrå få mera resurser samt rätt till handelns marknadsuppgifter.

Den andra målsättningen är att förbättra primärproducenternas ställning genom att ta fram bättre statistik och införa indexförhöjningar samt befrämja grundandet av producent- och branschorganisationer inom alla branscher och framför allt växtodlingen.

– Ålands trädgårdshall är en producentorganisation och den ses som ett föredöme på fastlandet, påpekade Nylund.

Producentorganisationer är företag som har bildats på initiativ av producenter av jordbruksprodukter och som uppfyller de mål för produktionen som fastställs i EU:s lagstiftning. 

Konsumenter måste betala för nya krav

Arbetsgruppens tredje målsättning är att trygga Finlands försörjningsberedskap och matproduktionens förutsättningar på lång sikt. Det kan ske bland annat genom via skatter, stödutbetalningar, riskhantering, forskning och utbildning.

Bland andra saker som Nylund lyfte fram fanns att krav på ursprung och produktionssätt bör ställas vid all offentlig upphandling.

– Dessutom behöver jordbrukarna bli bättre på att utnyttja de möjligheter som finns att utnyttja sidoströmmar för energi och gödsling.

Mats Nylund konstaterade att livsmedelsproduktionen är oumbärlig och att all matproduktion förorsakar miljö- och klimatpåverkan.

– Men vi får inte införa nya nationella krav som konsumenterna inte är villiga att betala för. Endast ett lönsamt jordbruk kan sköta en hållbar livsmedelsproduktion.

Läs också: Sviktande medlemsintäkter hotar jordbrukarnas intressebevakning