SLC

ÖSP delade ut studiestipendier
i samband med vårmötet

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med förbundets vårmöte delat ut stipendier.

Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Isac Lindén (Närpes), Tim Furunäs (Korsholm) och Filip Ström (Vasa) som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Ur Jubileumsfonden delades stipendier ut till Hannes Lervik (Korsholm), Victor Flöjt (Terjärv) och Alva Enqvist (Pedersöre) som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

Läs också:
Långgård: Nya regeringen måste skapa förutsättningar för lantbruket i Finland
ÖSP:s vårmöte: Jordbrukets lönsamhetskris måste tas på allvar i regeringsförhandlingarna
Primärnäringarna har stöd från landskapet
Vindkraften blev ämne för diskussion på ÖSP:s vårmöte