Jordbruk EU

Spannmål från Ukraina
retar bönder i Östeuropa

Importerad spannmål till nedsatta priser från Ukraina förorsakar häftiga protester bland bönder i flera östeuropeiska EU-länder. Producenterna beklagar fallande priser och osund konkurrens, då tullfri ukrainsk spannmål väller in över gränserna.

EU avskaffade i fjol tullar och importkvoter för ukrainsk spannmål och diverse andra jordbruksprodukter. Detta har resulterat i att ovanligt stora mängder ukrainsk spannmål exporteras landvägen till de östeuropeiska EU-länderna.

I stället för att transportera spannmålen vidare till tredjeländer i Afrika eller Mellanöstern, lossas lasten i första bästa EU-land efter gränsen. Nu har transporterna blivit ett problem för bönderna i bland annat Rumänien, Polen och Bulgarien.

EU har beviljat tullfrihet för transporterna fram till juni 2024, men den olagliga importen översvämmar de östliga EU-marknaderna och pressar priset på spannmål i mottagarländerna. De lokala spannmålsodlarna anser att situationen är ohållbar.

Bönderna protesterar och kräver snabba motåtgärder av sina regeringar och EU-kommissionen. Senaste fredag blockerade arga jordbrukare gator och broar i Rumäniens huvudstad Bukarest med traktorer och vagnar.

Producentorganisationerna i Rumänien befarar en katastrof om problemet inte går att lösa. Landets jordbrukare vill inte längre acceptera denna form av oskälig konkurrens. Producenterna oroar sig redan över prisnivån för nästa skörd.

Redan i slutet av mars krävde politiker i de fem östeuropeiska länderna Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien kompensationer av EU-kommissionen för jordbrukare som lider av den oskäliga konkurrenssituationen.

Den polska jordbruksministern Henryk Kowalczyk måste redan i ett tidigare skede avgå från sin post i samband med spannmålskrisen. Landets nya jordbruksminister Robert Telus har tillfälligt stoppat landets import av spannmål från Ukraina.

Senare har det polska jordbruksministeriet på nytt öppnat en transitsträcka för transporter av spannmål genom landet. Enligt jordbruksministeriet kommer trafiken emellertid att övervakas med argusögon.