SLC

Medlemsenkät om den
kommunala veterinärvården

MTK och SLC gör en kartläggning och samlar genom en enkät in respons om hur den kommunala veterinärvården fungerar. Husdjursgårdar ombeds besvara enkäten senast den 17 april.

MTK:s och SLC:s enkät riktar sig till djuruppfödare som använder den kommunala veterinärvården (på Åland ordnad av ÅMHM). Avsikten är att utvärdera veterinärvårdens utvecklingsbehov ur användarens synvinkel.

Enkäten besvaras anonymt antingen på svenska eller finska, inga personuppgifter om respondenten efterfrågas.

För att utvärdera hur servicen utvecklas upprepas undersökningen med i stort sett samma innehåll med samma målgrupp i juni.

Enkäten har den 11 april skickats ut till SLC-medlemsgårdar vars ansvarsperson hade en fungerande e-postadress i registret per den 31 mars 2023. Gårdar som inte har husdjur kan ignorera enkäten. Gårdar som inte har fått enkäten per e-post kan även besvara den genom att logga in på https://slc.fi/veterinarenkat eller be att få enkäten genom att skicka e-post till info@slc.fi.