Landsbygdsnäringar

Lättad övervakning av
coronavirus hos pälsdjur

Övervakningen av coronaviruset hos hägnade minkar och mårdhundar ändras i början av april, uppger Livsmedelsverket. I fortsättningen skickar farmerna inte längre regelbundet döda djur till Livsmedelsverkets laboratorium för undersökning med tanke på coronaviruset.

Övervakningen gäller farmer där djurens dödlighet är högre än normalt eller där djuren har sjukdomssymtom. Under pälsningssäsongen genomförs dessutom en effektiverad övervakning av coronaviruset på alla farmer.

Den nya övervakningen grundar sig på ett utlåtande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Den tidigare övervakningen grundade sig på ett beslut av Europeiska kommissionen som upphörde att gälla vid utgången av mars. Medlemsländerna i Europeiska unionen kan på nationell nivå besluta hur övervakningen av coronaviruset hos pälsdjur ska genomföras i fortsättningen.

Under övervakningen av coronaviruset på pälsfarmer som inleddes i december 2020 har 231 farmer skickat sammanlagt över 20.000 prover till Livsmedelsverket för undersökning. I Finland har ingen SARS-CoV-2-smitta konstaterats på pälsfarmer i undersökningar av övervakningsprover eller prover som tagit av kommunalveterinärer vid misstanke om smitta.

Liksom tidigare tar kommunalveterinären i fortsättningen prover av djuren på farmen för coronavirusundersökningar, om man på farmen misstänker coronasmitta till exempel på grund av att en anställd på farmen har konstaterats smittad med coronaviruset. Om pälsfarmens djur konstateras ha coronavirus utfärdar regionförvaltningsverket begränsningar för farmen för att förhindra att sjukdomen sprids. Begränsningarna gäller så länge som smitta konstateras hos djuren på farmen.

Livsmedelsverket kan bestämma att djuren på farmen ska avlivas om de konstateras ha en coronavirusvariant som bedöms vara farlig för befolkningen. EFSA och ECDC bedömer i sitt utlåtande att risken för att en farlig virusvariant uppstår är mindre än tidigare.