Jordbruk

Tillfälligt miljonregn
för Ålands jordbruk

I årets första åländska tilläggsbudget finns 1 miljon euro som temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket. Staten har överfört pengarna till landskapet för att på Åland genomföra motsvarande åtgärder som på fastlandet.

– Stödet betalas för att partiellt kompensera för konsekvenserna av höjningen av priset på gödselmedel och el, förklarar jordbruksbyråns chef Sölve Högman.

När landskapsregeringen godkänt detaljerna i stödprogrammet öppnas i sommar en ansökningsperiod för stödet, som enligt Högman betalas ut under hösten.

I tilläggsbudgeten finns också 200.000 euro för projektet ”Sätt Åland på tallriken” för att under hösten 2023 servera ”axgana” måltider i de kommunala offentliga köken.

Ordet axgan har myntats som ett uttryck för att så mycket som möjligt gynna närproducerad åländsk mat och andra produkter samt lokal service.