Agrolog3
Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten i höst. Novia har redan fått in över 20 intresseanmälningar och man kan anmäla sig till och med den 30 september. FOTO: Yrkeshögskolan Novia
Jordbruk Skogsbruk

Ännu hinner du anmäla dig
till Novias flexibla agrolog- och
skogsbruksingenjörsutbildning

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten i höst och man kan anmäla sig till den fram till den 30 september.

Studierna kommer till en början att bedrivas inom öppna yrkeshögskolan och senare sker en separat antagning till examensinriktade studier. Utbildningen kostar 200 euro.

Närstudietillfällena sker en gång per månad på olika platser i Österbotten, sannolikt på Yrkeshögskolan Novias enheter.

Studierna är i första hand avsedda för människor i arbetslivet och ska kunna bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb.

Johnny Sved, tf prefekt, är glad över att utbildningen väckt intresse i Österbotten men också i Åboland.

– Initiativet till en utlokaliserad utbildning kom från producenterna som också lovade att vara med och planera utbildningen. Det känns tryggt för oss att ha ett starkt stöd från producenthåll, säger han.

Flerformsstudier med anpassad tajming

Yrkeshögskolan Novia går nu vidare med att planera utbildningen och leta projektledare för den. Projektledaren ska hålla i trådarna så att genomförandet i praktiken ska fungera så bra som möjligt.

Man följer den existerande läroplanen, men som flerformsstudier och med anpassad tajming. På Novia hoppas man kunna köra igång med utbildningen fredag 27.10 och att examen ska kunna avläggas 2027.

– När vi bygger upp utbildningen tar vi modell av den sjukskötarutbildning som Novia på motsvarande sätt startade i Raseborg i höstas med mål att tillfredsställa behovet av vårdpersonal i västra Nyland, säger Sved.

Om man vill delta i utbildningen ska man gå in på Yrkeshögskolan Novias webbplats och leta sig vidare där. Man ska anmäla sig senast den 30 september.