Lpx 00159518
Grishållningen minskar i snabb takt i både Danmark och Tyskland. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Grisproduktionen backar kraftigt
i både Danmark och Tyskland

Grishållningen förlorar i attraktivitet hos danska bönder. Enligt den senaste statistiken har de danska grisbesättningarna i genomsnitt reducerats med nästan tio procent under det gångna året. Tyskland följer samma trend.

Enllgt färska siffror från Danmarks Statistik har antalet grisar minskat från 12,2 miljoner djur till 11 miljoner djur föregående sommar. Enligt experterna har grisbönderna huvudsak reagerat på kraftigt stigande priser på foder och energi.

Särskilt starkt drabbas populationen med avelsgrisar. Men också produktionen av smågrisar fortsätter att backa. Avvecklingen inom denna sektor var i medeltal 6,5 procent, vilket också betecknas som dramatisk nog.

Inom den danska sugghållningen noteras det lägsta värdet sedan flera årtionden. Dramatiska siffror noteras också inom slakten. Under årets första sex månader slaktades en femtedel färre grisar, jämfört med motsvarande period 2022.

Antalet suggor har minskat kännbart

Äldre rådgivaren Jakob Vesterlund Olsen vid Institutionen för livsmedels- och resursekonomi vid Köpenhamns universitet, pekar på de kraftigt stigande foder- och energipriserna som en av huvudorsakerna.

Många producenter har redan stoppat grisproduktionen. Det är en lång process, eftersom suggorna inte får bli dräktiga. Därefter dröjer det nästan ett år innan den sista grisen är ute ur stallet, säger Olsen till nyhetsbyrån Ritzau.

Det dröjer länge innan bonden ser resultatet i tydliga siffror. Olsen konstaterar att antalet suggor har minskat kännbart. Om antalet grisar ska öka på nytt, krävs inte bara högre avräkningspriser. Ramvillkor och framtidsutsikter måste bli bättre.

Produktionen har framför allt stoppats i äldre ladugårdar som knappast återupptar verksamheten. Bönderna betvivlar att den danska grisproduktionen någonsin kommer att nå den tidigare nivån.

Tyska bönder lägger också av

Samma trend råder i Danmarks södra grannland Tyskland. Den tyska grispopulationen har minskat till sin lägsta nivå sedan återföreningen av Öst- och Västtyskland. Under det senaste året har antalet grisproducerande gårdar minskat med nästan 11 procent.

Enligt den senaste statistiken i början av maj räknade den tyska statistikmyndigheten in 20,7 miljoner grisar i landet. Det motsvarar en tillbakagång med 7,3 procent eller 1,62 miljoner djur inom ett år.

Jämfört med läget i maj 2021 har det tyska grisbeståndet minskat med 16,1 procent eller 3,99 miljoner grisar. Antalet grisar i landet är det lägsta sedan återföreningen av Öst- och Västtyskland. År 1990 räknades sammanlagt in 30,8 miljoner grisar.

I Tyskland backar också antalet grisgårdar i snabb takt. Enligt den senaste räkningen noterade myndigheterna 15.900 gårdar med grisar, vilket är en minskning med 10,8 procent på ett år.

De senaste tio åren har antalet grisgårdar reducerats med 43 procent.