Ekoutskottet Slc Steve Nyholm
Den ekologiska odlingen har minskat i Finland, från 15 procent av odlingsarealen 2022 till 13,7 procent nu i år. SLC:s ekoutskottet funderar på många framtidsutmaningar och den allra viktigaste är kanske hur man ska höja den ekologiska konsumtionen i Finland, säger ordförande Steve Nyholm.
Jordbruk SLC

Ekoutskottet jobbar för att
öka den inhemska konsumtionen

SLC:s ekoutskott träffades i Helsingfors i slutet av förra veckan för att diskutera skördeutsikterna, marknadsläget och ekosektorns framtidsutmaningar.

– Det är trevligt att ha ett fysiskt möte igen, det är länge sedan på grund av pandemin, säger Steve Nyholm, ordförande för SLC:s ekoutskott.

Den ekologiska odlingen har minskat i Finland, från 15 procent av odlingsarealen 2022 till 13,7 procent nu i år. I Nyland ligger den ekologiska odlingen denna odlingssäsong på 15,2 procent, i Egentliga Finland på 11,3 procent, i Österbotten på 12,8 procent och i Åland på 18,2 procent.

Skördeutsikterna är varierande för i år, men generellt bättre i Österbotten och längre norrut jämfört med södra Finland.

– Försommartorkan drabbade södra Finland mera än Österbotten, säger Nyholm som själv odlar i Munsala i Nykarleby.

SLC:s ordförande Mats Nylund informerade också utskottet aktuell lantbrukspolitik.

– Vi informerades om aktuell lantbrukspolitik, nationell politik och CAP2023. Utskottet anser att det är synd om regeringen faller eftersom regeringsprogrammet man tagit fram ändå är rätt så bra för jordbruket, säger Steve Nyholm.

Ska producera för marknaden

Projektet Eko+ är en fortsättning på Eko_Nu och Steve Nyholm är omvald ordförande för styrgruppen.

– Vi ska ordna en ekonätverksträff i samband med KoneAgria i Tammerfors 12.10, då det sannolikt kommer många jordbrukare till Tammerfors, säger han.

SLC:s ekoutskottet funderar på många framtidsutmaningar för ekobranschen och den allra viktigaste är kanske hur man ska höja den ekologiska konsumtionen i Finland.

– Ibland tillämpar man förhöjd moms på sötsaker och tvärtom sänkt moms på hälsosammare produkter. Momsfrihet på ekologiska produkter är en tanke som vi för fram, säger Nyholm.

I övrigt anser Nyholm att ekoproducenterna helt enkelt ska producera det som marknaden vill ha.

– Storköken måste vi också satsa på. En del offentliga storkök i Sverige har över 60 procent ekologiska råvaror och i Danmark är det över 90 procent.

Utskottsordförande Steve Nyholm är också glad över att det i regeringsprogrammet finns inskrivet om satsningar på livsmedelsexporten.

– Det är naturligt att ekolivsmedlen är med där. De ekologiska produkterna är certifierade och den certifieringen känns igen i hela EU, till och med utanför EU, och tröskeln borde därför närmast vara lägre för att köpa rena, finländska och ekologiska livsmedel, avslutar han.