Norge Mining 1 1
Upptäckten av 70 miljarder ton fosfat i den norska berggrunden betecknas av tyska experter som ett slags ”gamechanger”. FOTO: Norge Mining
Jordbruk

Norskt fosfatfynd kan trygga
den globala matproduktionen

Det norska gruvbolaget Norge Mining rapporterade i juli om ett enormt underjordiskt fosfatfynd, som kan bidra till den globala matförsörjningen. Enligt gruvbolaget befinner sig mer än 70 miljarder ton fosfat i den norska berggrunden.

Upptäckten kan enligt företaget bidra till att eliminera beroendet av fosfat utanför Europa. I dag används omkring 90 procent av fosfatet inom gödselindustrin. Den ökande användningen oroar och dessutom saknas ersättande insatsmedel.

Norge Mining undersöker fosfatbrytning och fosforbearbetning i Europa. Med cirka 70 miljarder ton har Norge Mining skaffat prospekteringsrättigheter för en av världens största magmatiska fosfatbergarter.

Fosfat i berggrunden

Norge sitter på stora oanvända mineralfyndigheter. Företaget fokuserar sina intressen på tre resurser med hög global efterfrågan och som klassas som EU-kritiska råvaror. De är vanadin, fosfat och titan.

Det norska fosfatfyndet kan enligt beräkningar möta en betydande del av världens behov av fosfat. I dag produceras globalt omkring 140 miljoner ton fosfat per år. Omkring 90 procent av fosfatet utvinns till fosfor för bland annat gödsel.

Fosfatfynden i Dalane i norska Rogaland är egentligen kända sedan några år, men har först den senaste tiden nått offentlighet, numera också utanför Norge. Fynden av fosfat väntas få stor betydelse för de europeiska fosforreserverna.

Norge Mining har enligt uppgift träffat på fynden för fyra år sedan. Bolaget gick ut med information om upptäckten i maj detta år. Upptäckten av 70 miljarder ton fosfat i den norska berggrunden betecknas av tyska experter som en ”gamechanger”.

Enligt norrmännens kalkyler kan det finnas 77 miljarder ton fosfat i berggrunden. Detta motsvarar teoretiskt efterfrågan under de kommande 50 åren. Av fosfat utvinner man fosfor, som används i gödsel.

I dag står Marocko för nästan 70 procent av världens hittills kända reserver på sammanlagt 72 miljarder ton. De norska experterna påpekar att Finland enligt uppskattningar borde ha omkring en miljard ton oanvända fosforreserver.

Strävar till avspänning

Ryssland och Kina har sannolikt egna reserver att lita till, men situationen är oöverskådlig. Den internationella marknaden är för närvarande mycket turbulent. Men tyska experter utgår från att det norska initiativet borde bidra till avspänning på marknaderna.

Avspänningen ska lugna ned läget inom matproduktionen. Om det strama utbudet på gödselmarknaderna lättar, tryggas livsmedelsförsörjningen för flera år framåt, kommenterar den tyska experten Urs Peuker vid ingenjörsorganisationen VDI.

Förekomsten av ett motsvarande fosfatfynd i den norska berggrunden har varit känt sedan tidigare. Det som överraskar är de omfattande dimensionerna. Projektet ska gynna den globala matförsörjningen, menar Peuker.

Fosfat används inom tre viktiga områden: inom stålindustrin, inom batteriindustrin och i produktionen av konstgödsel. Cirka 90 procent av den fosfat som bryts, används för att producera fosfor till gödselindustrin.