Img 0204
SLC-delegationen som uppvaktade nya jord- och skogsbruksministern Sari Essayah (Kd) bestod av SLC-ordförande Mats Nylund, SLC:s vice ordförande Thomas Antas och lantbrukspolitisk sakkunnig Christoffer Ingo. FOTO: Iina Mattila
SLC

SLC uppvaktade nya
jord- och skogsbruksministern

SLC hade förra veckans torsdag en första träff med jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (Kd) för att gå igenom viktiga frågor under kommande regeringsperioden.

 – Vi lyfte upp frågor om vikten av att regeringsprogrammets goda skrivningar för jord- och skogsbruket kan förverkligas så snabbt som möjligt. Vi talade specifikt om livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling, om att öka livsmedelsexporten och markägarnas rättsskydd. Under mötet berörde vi också rovdjurspolitiken, berättar SLC-ordförande Mats Nylund.

Under ministerträffen fördes även diskussion om vikten av att den svenskspråkiga servicen fungerar och stärks bland annat med tanke på Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet Luke och Finlands skogscentral.

Vidare diskuterades de nordiska kostrekommendationerna och hur de ska implementeras i Finland. SLC skulle gärna se att producentorganisationerna får representation när Statens näringsdelegation utses för en ny period i höst med tanke på att kostrekommendationerna får en tydligare hållbarhetsdimension.

SLC-delegationen som uppvaktade ministern bestod förutom av Nylund även av SLC:s vice ordförande Thomas Antas och lantbrukspolitisk sakkunnig Christoffer Ingo.