Bergqvist Dec23 Nvk
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (Sfp) upplever att ungdomarna blivit allt mera fjärmade från grundläggande och vardagliga saker, också sådant som har att göra med natur och matproduktion. Bergqvist höll ett anförande på SLC:s fullmäktigemöte i Esbo förra veckan. FOTO: Nicolas von Kraemer.
SLC

Minister Sandra Bergqvist:
”Ungdomarna har
fjärmats från naturen”

Sandra Bergqvist (Sfp), idrotts- och ungdomsminister, höll ett föredrag vid SLC:s fullmäktigemöte förra veckan i Esbo. Bergqvist driver en mångsidig skärgårdsgård i Nagu i Pargas tillsammans med sina syskon. När min pappa dog plötsligt 2017 fick vi ta gården över en natt, säger hon.

Sandra Bergqvist inledde med att tala om oro i samhället och tog också upp försörjningsberedskapen.

– Oron i samhället är stor för tillfället och just för oss här i Finland och för er jordbrukare är ju försörjningsberedskapen inget nytt, säger hon.

Till Bergqvists förvaltningsområde som minister hör idrotts-, ungdoms-, och studiestödsfrågor.

– På många sätt hör de här ihop. Från tidigare vet vi att ungdomar är väldigt intresserade av klimatfrågor, men också gällande sånt som berör matproduktion, säger hon.

Bergqvist påpekar att de allra flesta ungdomar mår bra, men att det ändå finns mycket oro bland dem.

– Det blir allt oftare så att det finns ungdomar som har många typer av problem. De här tenderar att falla mellan stolarna och här måste samhället göra vad det kan och det är jätteviktigt, säger hon.

Enligt Bergqvist är systemet för uppsökande ungdomsarbete rätt så stelt idag.

– Nu har det lite varit på det viset att ungdomen som har problem som har fått anpassa sig efter systemet när det i själva verket borde vara tvärtom. Så här speciellt när man är i ett utsatt läge, säger hon.

Händerna i myllan behövs

Bergqvist upplever också att ungdomarna blivit allt mera fjärmade från grundläggande saker, ofta sådant som har att göra med natur och matproduktion.

– Allt fler barn är så fjärmade från händerna-i-myllan-tankesättet så de vet inte hur det ligger till med många praktiska och vardagliga saker. I Åboland har vi skolor som lär ut skärgårdskunskap och där behövs just det. Man måste lära sig hur man ror, hur man förtöjer en båt och hur man använder en aktersnurra, säger hon.

Bergqvist betonar också behovet av ett slags gränsöverskridande och tvärfackligt arbete, oavsett exakt vad det gäller. Hon tog också upp såväl grundskolan, Finlandsmodellen som läroavtal.

– Oberoende av vilket det exakta behovet är, oberoende av vad som passar den aktuella ungdomen bäst, så gäller det att identifiera behovet och hitta en lösning som fungerar, säger hon.

Vi rör på oss allt för lite idag

Idrottsfrågorna ligger också på minister Bergqvists bord och inom det förvaltningsområdet har de nu allokerat tjugo miljoner euro för idrott och motion.

– 74 procent av den arbetsföra befolkningen rör på sig alltför lite.

All motion är bra motion och har sin plats.

– Men värdesätt också vardagsmotionen. Motion kan handla om någonting så enkelt som att gå eller röra på sig och behöver inte begränsa sig till ett gym, säger hon.

Bergqvist försöker överlag jobba för att minska på den statligt styrda byråkratin. Kommer det en ny regel eller förordning så ska man helst ta bort en annan.

– Ska man ordna ett evenemang idag, ens ett litet byaevent, så krävs det en massa tillstånd och lov. Jag jobbar överlag för att förenkla byråkratin, inom rimliga gränser förstås, säger hon.