Enorm2 2048X1365
Framtidens proteinfoder? Inom tolv dygn bearbetas larver från den svarta soldatflugan till råvara för livsmedelsindustrin. FOTO: DLG
Jordbruk EU

Danska bönder startar
rekordstor insektfabrik

Europas största insektfabrik har nyligen startat med kommersiell och storskalig produktion av foderinsekter i Danmark. Anläggningen producerar dagligen 100 ton larver från soldatflugor som bearbetas till insektmjöl – första hand för foderindustrin.

Insektfabriken Enorm Biofactory grundades i fjol i form av ett familjeföretag som leds av bolagets VD och medgrundare Carsten Lind Pedersen. Därefter har flera aktörer gått med i ägargruppen, bland annat det bondeägda andelslaget DLG med 25.000 medlemmar.

Farmen ska dagligen producera 100 ton larver som förädlas till insektprotein och -olja för industrin.Tekniken levereras av den globala holländska marknadsledaren Big Dutchman, som är specialist på bland annat djurstallar och avancerade system för utfodring.

Det närproducerade insektproteinet ska ersätta en del av den soja som i dag importeras till industrin. Produkten kan dessutom ersätta animaliska proteinkällor i stället för fiskmjöl, som i dag används inom både animalieproduktionen och fiskeindustrin.

Återvinner matavfall

Fabriken i Danmark är nu färdig och har tagits i bruk. Själva produktionen hos Enorm Biofactory bygger på den så kallade svarta soldatflugan, som parar sig och lägger ägg. Efter kläckningen matas larverna med matrester från livsmedelsindustrin.

Omkring tolv dygn senare kan själva processen starta, då larverna bearbetas till olja och proteinmjöl. Anläggningen ska småningom köras upp till full kapacitet, varefter företaget enligt planerna kommer att bearbeta omkring 100 ton råvara per dygn.

Enligt Carsten Lind Pedersen är projektets första fas fulländad. Tekniken är redo att tas i praktiskt bruk. Produktionen ska kontinuerligt skalas upp till full drift så att anläggningen kan omvandla möjligast stora mängder restprodukter från livsmedelsindustrin.

Vi är redan beredda att ta emot större mängder matrester från livsmedelsindustrin, noterar Pedersen. En leverantör av matrester är Arla Foods Ingredients, som kan minska sitt matsvinn på ett hållbart sätt via anläggningen Danmark Protein nära Videbæk.

Vi hoppas att fler danska livsmedelsproducenter tar ansvar för att återcirkulera näringsämne med hjälp av larver. Cirkulation är en av nycklarna till en hållbar livsmedelsindustri, tillägger Pedersen.

Höga förväntningar

Andelslaget DLG ställer likaså höga förväntningar på insektfabriken Enorm Biofactory. Både på kort och lång sikt ser man intressanta perspektiv för insektproduktionen. De första resultaten från försöken med både insektmjöl och oljor är lovande.

Nya proteinkällor i foder ska bidra till en mer klimatvänlig produktion inom jordbruket. Ett viktig chans för Enorm Biofactory är möjligheten att producera insektprotein för jordbrukets behov. Det finns också potential för insektproteiner för fjäderfä och smågrisar.

Både på kort och lång sikt ser vi mycket intressanta perspektiv för insektproduktionen. De första resultaten från testförsök med både insektmjöl och olja visar positiva trender i produktionen och djurens hälsa, säger Troels Møller Olesen vid DLG djurfoder.