Ollikainen Dec23 Nvk
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen höll tal under den middag som hölls under fullmäktigemötets första dag. Han påtalade jord- och skogsbrukets samhällsbärande roll och regeringens roll i att garantera en ändamålsenlig verksamhetsmiljö för företagare.
SLC

Mikko Ollikainen:
”Utan bönder
rullar inte samhället”

Ollikainen representerar Vasa valkrets och är medlem i riksdagens miljöutskott och kulturutskott. Till middagsgästernas stora nöje uppvisade Malaxbon både festlig vigulans och inblickar i regeringspolitiken.

– Jord- och skogsbruket har farit bergochdalbana i stort sett alltid. Där det är roligt att åka upp och ner på Borgbacken har inte jord- och skogsbrukarna kanske haft det så roligt på senaste tid, inledde Ollikainen.

Ollikainen påpekade att Finland behöver både jord- och skogsbrukare samt intresseorganisationer.

– Utan bönder rullar inte samhället!

Riksdagsledamoten vidhöll att SLC gör ett mycket bra arbete både nationellt och på gräsrotsnivå, men att politikerna också måste göra sitt.

– Regeringens ledstjärna den här perioden är att vi skall ha folk i arbete vilket betyder att vi behöver lönsam sysselsättning. Som regering måste man se till att verksamhetsförutsättningarna är i så bra skick att man kan vara sysselsatt.

Enligt Ollikainen finns det goda förutsättningar i regeringsprogrammet som nu måste förverkligas. Han påtalade även vikten av ett långsiktigt tänkande inom politiken beträffande alla branscher.

– Verksamhetsmiljön måste vara stabil och förutsägbar. Det är viktigt att man har ett system som håller så att företagare vågar göra investeringar.

Det är viktigt att vi pratar ihop oss

Ollikainen påtalade även att försörjningsberedskapen är viktig att hålla i liv, samt att den är så gott som unik i de nordiska länderna.

– På det sättet är vi lyckligt lottade och dessutom i en situation där vi kan sprida den kunskap vi har. Samtidigt har vi fått se hur bra våra system fungerar i kristid och en del svagheter har trätt fram. Stödsystemen är ganska tungrodda då pengarna – trots att de finns till förfogande – kan vara svåra att få ut till jordbruksföretagarna.

I egenskap av medlem i miljöutskottet under två regeringsperioder kom även den nu rådande pragmatiken inom utskottet på tal.

– Den nuvarande perioden är helt annorlunda gällande betänkanden och utlåtanden. Då hade vi Vänsterförbundet och De gröna som hade en helt annan infallsvinkel än vad vi och Centerpartiet hade. Nu råder ett mera pragmatiskt förhållningssätt.

Slutligen framförde Ollikainen ändå vikten av samarbete och förståelse för att få det politiska arbetet framåt. Inom miljöpolitiken är det enligt Ollikainen vanligt att man pratar om varandra, och att detta dessutom sker medvetet.

  Det här är illa eftersom vi måste tala samma språk för att ha grunden klar. Vi kan vara av olika åsikt, men vi måste ha kunskap om varandra. Vi är ett litet land och det är viktigt att vi pratar ihop oss så att vi kan lösa problemen tillsammans.