B015A567 6091 4075 A3D2 B1Ca6580Cc5C
Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski efterlyser en gedigen krisreserv för jordbruket. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU:s agrarkommissionär
vill bygga ut krisreserven

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski efterlyser en starkare jordbruksbudget. Den nuvarande budgeten baserar sig på bara 0,3 procent av BNP men det räcker inte för en tryggad försörjning.

Under sin taltur på konferensen EU agricultural Outlook 2023-2035 medgav Wojciechowski att de ekonomiska resurserna i EU:s jordbruksreserv är ansträngda. Medlen är otillräckliga.

En budget på den nuvarande basen är inte nog för att trygga EU:s livsmedelsförsörjning på lång sikt. Nya instrument måste till för att hantera naturkatastrofer och ekonomiska kriser.

Därmed bygger Wojciechowski vidare på de argument som hans chef, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i september. Von der Leyen utlovade en strategisk dialog om framtidsplanerna för EU:s jordbruk.

EU upplever turbulenta tider

Wojciechowski konstaterade att EU upplever turbulenta tider. Den nuvarande krisreserven som står jordbruket till förfogande innehåller 450 miljoner euro. Det räcker inte för att tackla de utmaningar som råder i dessa tider.

Finansieringen har använts för att stöda jordbruk som drabbats av extrem torka i Spanien och Italien. På annat håll i Grekland och Slovenien måste EU också rycka in med bistånd. Men detta kan bara vara en tillfällig lösning.

I tillägg till den gemensamma jordbrukspolitiken borde EU därför inrätta en gemensam interventionspolitik. En tredje pelare för krisinterventioner är nödvändig. Förutsättningen är att jordbrukspolitiken utrustas med starkare resurser.

I framtiden räcker 450 miljoner euro inte långt med tanke på problemets omfattning. Medlemsländerna har hittills betalat ut nio miljarder euro i statliga stöd, huvudsakligen till Polen och Italien.

De senaste åren har skadorna överstigit förväntningarna. Årets resurser fördelades redan före sommaruppehållet. Bryssel har redan öppnat potten för 2024. I november fördelades nya miljoner till Slovenien och Grekland, som har hemsökts av naturkatastrofer.

Krisreserven räcker inte till

Wojciechowski påminde om att krisreserven inrättades i lugnare tider för att stöda medlemsländerna under exceptionella förhållanden. Reserven konstruerades ursprungligen för ekonomiska kriser och inte för naturkatastrofer.

Efter 2027 ska EU fortsätta att främja ett hållbart jordbruk. Enligt Wojciechowski ska nya åtgärder för jordbrukare baseras på ekonomiska incitament snarare än juridiskt tvång, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller annan EU-politik.

Det finns många argument för att skapa en gemensam interventionspolitik, såsom gestaltas i den gemensamma jordbrukspolitikens tredje pelare. EU behöver en starkare budget som stöder ingripande i kriser, fastställde Wojciechowski.

Kommissionen har gått in för att ge akutstöd till jordbrukare. Men Wojciechowski underströk att den gemensamma jordbrukspolitiken också ska leverera starkare incitament för mer hållbara metoder med bibehållen produktivitet.