Marknad

Marknadsöversikt:
Sockerproduktionen
återupptogs i Örtofta

Nu rullar de svenska sockerbetorna åter in på sockerbruket i Örtofta, uppger Nordic Sugar. Parallellt med detta startade sockerproduktionen igen i måndags. Den har stått helt stilla sedan explosionen i en kokpanna i Örtoftas sockerhus i mitten av november.

Sockerproduktionen kommer till en början att ske i en begränsad del av sockerhuset vilket ändå gör det möjligt att komma igång med strösockerproduktionen och även produktion av HP-Massa.

Betavverkningen bedöms inledningsvis att ligga omkring 60-70 procent.  I takt med att produktionen kommer igång och ytterligare delar i fabriken förväntas kunna tas i bruk kommer avverkningen sedan förhoppningsvis att kunna ökas successivt.

En utredning visar att explosionen orsakades av en kemisk reaktion kallad ”Strecker”, vilken ledde till en snabb värme-/gasutveckling i kokpannan.