Marknad

Marknadsöversikt:
Svag spannmålsskörd
också i Sverige

Totalt för Sverige beräknas spannmålsskörden preliminärt till 4,156 miljoner ton, uppger Jordbruksverket. Den är 29 procent mindre än förra årets spannmålsskörd. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren, där ett av åren är 2018 då svår torka drog ner skördenivåerna, är årets totalskörd 21 procent mindre.

De överlag goda förutsättningarna under hösten 2022 ledde till att arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna blev stora, men lägre hektarskördar för höstvete minskade den skörden med 474.400 ton jämfört med i fjol, vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Över 61 procent av den totala svenska spannmålsskörden utgörs av höstvete i år.

Totalskörden av vårkorn har preliminärt beräknats till 747.100 ton, en minskning med 632.200 ton eller 46 procent jämfört med förra årets totalskörd. Nästintill 18 procent av den totala spannmålsskörden utgörs av vårkorn.

Havrearealen minskade med lite över 16.000 hektar jämfört med i fjol, och totalskörden av havre minskade med 358.800 ton, till totalt 376.000 ton. Det motsvarar en minskning med 49 procent jämfört med förra året. Årets havreskörd utgör i år 9 procent av den totala spannmålsskörden.

Sämre skörd av ärter, åkerbönor och oljeväxter

Den totala skörden av ärter uppgår till 54.900 ton enligt denna preliminära statistik på riksnivå. Den är 36 procent lägre än fjolårsskörden och 18 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Den totala skörden av åkerbönor har preliminärt beräknats till 48.400 ton, vilket är 38 procent mindre än förra årets totalskörd. En bidragande orsak utöver den dåliga etableringen på grund uav försommartorkan var att den odlade arealen med åkerbönor som tröskades minskade med 10 procent jämfört med föregående år.

Totalskörden av raps och rybs har preliminärt beräknats till 310.500 ton, vilket är 27 procent mindre än under 2022, och 9 procent mindre än femårsgenomsnittet.

Odlingsarealen av höstraps är i nivå med förra årets areal. Höstraps är den dominerande grödan i denna grödgrupp. Men det har från många håll rapporterats om utvintringsskador, torka och bärgningssvårigheter som orsaker till låga skördenivåer av höstraps.

Den utvintrade höstrapsen har ofta ersatts med vårraps, och totalskörden av vårraps ökade med 46 procent jämfört med femårsgenomsnittet.