Spannmal Prognos Utskott
Nya prognoser för produktionen av spannmål i världen för 2023/24. KÄLLA: USDA, IGC
Marknad

Marknadsöversikt:
Lägre spannmålspriser,
fortsatt höga sockerpriser

Världsmarknadspriserna för vete och majs har sjunkit både i EU och i USA jämfört med föregående månad. Lägre vetepriser beror fortsatt på att konkurrenskraftig export från Svartahavsområdet (främst Ryssland) pågår samt att efterfrågan har varit ganska svag under perioden. Uppgifterna framgår från mötet i EU:s kommitté för vegetabilieprodukter den sista november.

Nya prognoser för produktionen av spannmål i världen finns tillgängliga för 2023/24. IGC som har den senaste prognosen höjde uppskattningen av produktionen för spannmål på grund av ökad produktion för både vete och majs, vilket även resulterade i högre utgående lager trots att även konsumtionen höjdes till en rekordnivå på 2.308 miljoner ton.

Höjd produktion för vete i Ryssland till 90 miljoner ton och i Ukraina till knappt 29 miljoner ton samt ökad produktion i EU till drygt 133 miljoner ton var bidragande orsaker till detta. För majs var det i huvudsak produktionsökningar till 387 miljoner ton för USA som bidrog ökad produktion i världen.

Även om Ryssland har infört exportrestriktioner för nästa år så är exportkvoterna fastställda på en sådan nivå att de inte förväntas få någon effekt på världsmarknaden. Exporten från både EU och USA av vete är betydligt lägre i år jämfört med föregående år. För EU:s del konkurrerar även amerikanskt vete på exportmarknaden beroende på en svag dollarkurs.

Rapsprisets uppgång på den europeiska marknaden håller i sig trots lägre oljepriser, vilket till stor del beror på höga priser på sojabönor på grund av torr väderlek i Brasilien.

Kommissionens senaste produktionsuppgifter för spannmål och raps justerades, bland annat beroende på lägre skörd i Spanien och i Sverige. Den svenska spannmålsskörden är beräknad till 4,16 miljoner ton av Jordbruksverket, vilket är 29 procent lägre än föregående års skörd. Skörden av raps är beräknad till 310.500 ton, vilket är 27 procent lägre än föregående års skörd. Både skörden för spannmål och raps är också lägre en genomsnittsskördarna för de senaste fem åren.

Marknadssituationen för socker

Priserna på världsmarknaden är fortsatt höga och hade ökat något jämfört med föregående månad. Världsmarknadspriset för vitsocker uppgick till 676 euro/ton, medan det senast tillgängliga priset i EU (oktober) uppgick 841 euro/ton, vilket är en ökning med 21 euro/ton jämfört med föregående månad.

Förväntad lägre produktion i de stora producentländerna Brasilien, Thailand och Indien 2023/24 påverkar priserna på världsmarknaden. International Sugar Organization (ISO) höjde dock nyligen sin prognos av den globala sockerproduktionen 2023/24 till 179,9 miljoner ton, vilket är högre än den tidigare uppskattningen på 174,8 miljoner ton.

Underskottet av socker i världen beräknas därmed minska till 335 000 ton istället för 2,1 miljoner ton. Detta verkar dock inte nämnvärt påverkat marknaden i form av lägre priser.

Några medlemsländer uppmärksammade kommissionen på den ökande import av socker från Ukraina, men kommissionen menade att i dagsläget föreligger inga marknadsstörningar med tanke på de höga EU-priserna samt att importen ifrån andra länder inte har undanträngts. Kommissionen följer dock marknadsutvecklingen noga.