Marknad

Karl Åberg ny ordförande
för Vilja Tavastia

Ingåbonden Karl Åberg har valts till styrelseordförande för andelslaget Vilja Tavastia. Han har tidigare varit medlem av andelslagets styrelse.

Karl Åberg är SLC-medlem och jordbrukare i västra Nyland samt utanför Tartu i Estland. Åberg var uppställd i riksdagsvalet för Sfp tidigare i år, men blev inte invald.

Vilja Tavastia har 650 medlemmar runt om i landet och medlemmarna noterar en sammanlagd areal på 83.000 hektar av tröskbara grödor.

I somras beviljades Vilja Tavastia status som producentorganisation av Livsmedelsverket. Andelslaget blev därmed den första aktören inom spannmålssektorn med den statusen.