Arkiv

Ansökan om stöd för biodlingsprojekt inleddes

Livsmedelsverket beviljar stöd för projekt som utvecklar biodlingssektorn och som pågår fram till 31.12.2024. Inom ramen för projektet ska den sökande genomföra en eller flera av de åtgärder inom biodlingssektorn som beskrivs i planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP-planen).

Paf-pengar för bin, får och ekologiska odlare

Landskapsregeringen har för miljöverksamhet fördelat 620.000 euro av Ålands penningautomatförenings beräknade överskott för 2023.

Jordbruket får 96 miljoner i el- och gödselstöd

Statsrådet överlämnade årets första tilläggsbudget till riksdagsbehandling i torsdags. I tilläggsbudgeten ingår ett temporärt stöd på 96 miljoner euro för el- och gödselkostnader inom jordbruket.

SLC: Regeringens gödsel- och elkostnadsstöd till jordbruket en brygga i värsta kostnadskrisen

Regeringen gav i torsdags ett förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för jordbruket som en del av regeringens tilläggsbudget. Enligt SLC har det skett förbättringar i lagförslaget efter utlåtanderundan så att stödet bättre når gårdar som drabbats av kostnadsökningar.

SLC - Sarka4 Jan23 Ct
Första Sarka-mässan på två år bjöd på en del nyheter

De två senaste åren har Sarka-mässan i Seinäjoki inhiberats på grund av coronaviruset. Men nu blev den äntligen av och lockade tusentals besökare förra helgen. Bland nyheterna fanns en foderputtare och en automatisk ströspridare.

SLC - Bonder Jan23 Nvk
Oss bönder emellan – för vilken annan lösning finns?

Förra veckans torsdag ordnades det tredje och sista Oss bönder emellan-mötet i Nyland. Producenterna samlades i Karis för att diskutera bland annat statsstöd, kolbindning och andelslag. En stark vilja att skapa egna gemensamma lösningar färgade talturerna.

Insändaren: Raisio välkomnar gärna inhemskt ärtprotein

Pekka Kuusniemi, VD för Raisio Abp, svarar på Mikael Jerns ledare i Landsbygdens Folk 27.1.

Insändaren: Allting har ett pris

Vi behöver de betydande inkomster som våra primärnäringar kan generera för att kunna upprätthålla vård, skolor, dagvård, infrastruktur med mera, påpekar David Pettersson, kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna i Finland.

SLC - Img 9654
Sverige ska stärka bioekonomin i EU

Det svenska ordförandeskapet prioriterar bioekonomin högt på EU:s agenda. Bioekonomin har hittills fått begränsad uppmärksamhet. Sveriges avsikt att stärka bioekonomin är en positiv signal, framhåller EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca i ett uttalande.

Ledaren: EU-domstolsbeslutet är en utmaning för växtskyddet

Bakom EU-domslutet ligger ett besvär till en belgisk domstol från Pesticide Action Network, PAN, en organisation som i praktiken vill ha bort växtskyddsmedlen från jordbruket i Europa. Tyvärr kan följden bli att jordbruksproduktion i stället flyttar över till världsdelar där regleringen av växtskyddsmedel är betydligt svagare, konstaterar Mikael Jern.

Ledarsticket: Exporten en livlina för det finländska jordbruket

Siffrorna visar generellt på ett problem för den finländska jordbrukssektorn – vi är för beroende av den inhemska marknaden. Livsmedelsexporten borde ökas, påpekar Mikael Jern.

SLC - Svangrem
Svångrem