Jordbruk

Paf-pengar för bin, får
och ekologiska odlare

Landskapsregeringen har för miljöverksamhet fördelat 620.000 euro av Ålands penningautomatförenings beräknade överskott för 2023. Bland dem som beviljats mindre bidrag finns Ålands biodlarförening 8.000, Ekologiska odlarna på Åland 7.000 och föreningen Ålandsfåret med 6.000 euro.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid får 12.000 euro för specialprojektet ”Östersjöns hjältar” med målet att under året nå 100.000 barn på Åland, i Sverige och i svenskspråkiga Finland. Östersjöfonden producerar 50 korta filmklipp som på ett enkelt och roligt sätt ska berätta minst en spännande grej med koppling till Östersjön.

Däremot avslås fondens ansökan om 10.000 euro för den ordinarie verksamheten med motiveringen att ”VD:s lönenivå samt det faktum att styrelsen erhåller mötesarvoden visar att organisationen står på en solid ekonomisk grund jämfört med många av de andra organisationer som söker Paf-stöd”.