Arkiv

Får du din Landsbygdens Folk på fredag?

Om tidningen inte kommer på fredagen – eller inte alls dyker upp – så ber vi er meddela oss.

SLC - Glest2 Feb23 Ct
Han har tydliga önskemål när skogen ska gallras

I många år har det påtalats att ungskogarna gallras för hårt. Det är inte ett problem för skogsägaren Bengt-Erik Nordman. Han har alltid tydliga önskemål på mängden träd som ska lämnas kvar innan skogsmaskinentreprenören börjar arbeta i skogen. Läs mer om skogsbruket i fredagens Skogsägartema!

Finländska spelregler för handel med kolkrediter har publicerats

Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en guide som berättar vilka spelregler som borde gälla för den frivilliga handeln med kolkrediter. Syftet med guiden är att göra den inhemska handeln med kolkrediter pålitlig och ge företag chans att göra inhemska klimatgärningar.

Ukraina kalkylerar med halverad veteskörd

Ukraina var länge känt som Europas kornbod, men kriget har satt tydliga spår på skördarna. De ukrainska spannmålsodlarna befarar att landets skörd av spannmål och oljeväxter kan halveras detta år, jämfört med normala tider.

SLC - Kott4 Feb23 Ct
Välkomnar Atrias prishöjningar – men det behövs ännu mer

Förra året höjde Atria producentpriset på nötkött flera gånger. Prishöjningar som välkomnas av Johan Eklund i Kimo. Han har framtidstro som nötköttsproducent – trots att utmaningarna fortfarande är många.

SLC - Vattenlagen2 Febr23 Rlw
Skarp kritik mot ny vattenlag för Åland

Förslaget till ny åländsk vattenlag döms ut av flera remissinstanser. Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund vill att landskapet i stället ska låta Finlands vattenlag gälla på Åland och både kommunförbundet och ÅPF:s förre vd Henry Lindström befarar att lagförslaget kan bli en dödsstöt för vissa delar av jordbruket.

Spotlight Plus och Axial fick inte fortsatt tillstånd

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes förnyar inte tillstånden för växtskyddsmedlen Spotlight Plus och Axial 50 EC.

Tysk oro över EU:s växtskyddsplaner

Tyska forskare och experter varnar för konsekvenserna av den planerade EU-förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel. Enligt experterna bygger EU-planerna på en felaktig analys av risk och nytta inom växtskyddet.

Spotlight Plus och Axial fick inte fortsatt tillstånd

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes förnyar inte tillstånden för växtskyddsmedlen Spotlight Plus och Axial 50 EC.

SLC - Danish Crown Dc Horsens 059
Danish Crown sparar och säger upp personal

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har hamnat i ett svårt marknadsläge och säger upp omkring 150 anställda i Danmark och utlandet. Covid, kriget i Ukraina och en kännbar inflation har försämrat förutsättningarna för verksamheten.

SLC - Fao Getreide Entladung Frachtschiff
FAO:s matprisindex fortsatte nedåt i januari

FAO:s matprisindex föll i januari för tionde gången i rad, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Prisfall noterades för vegetabiliska oljor, mjölk och socker, medan priserna för spannmål och kött förblev i stort sett stabila.

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari, meddelar Livsmedelsverket.