Fibershed1
Mikaela Smedinga leder förstudien Fibershed Finland som ägs av Jutbacka kulturcentrum. Lee Esselström, hantverksexpert känd från Strömsö, berättade om hur det är att ha får som ullproducenter för eget bruk. Maria Ehrnström-Fuentes vid Svenska handelshögskolan i Vasa har tagit konceptet Fibershed till Finland.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Fibershed: Produktionen av
lokala textilfibrer borde stärkas

Den ideella organisationen Fibershed som grundades i Kalifornien för drygt tio år sedan har i år nått Finland. Sedan våren har det pågått en förstudie på Juthbacka kulturcentrum i Nykarleby och nyligen ordnades en informell kick-off för det lokala nätverket Fibershed Finland. Målsättningen är att tillgången på inhemsk ull för garn och tyger ska öka och därför vill man skapa regionala och regenerativa plattformar och sociala nätverk.

Efterfrågan på inhemsk råull av god kvalitet har stigit mycket och snabbt under senare år. Orsaken är den enorma stick- och handarbetsiver som dragit fram genom landet, i synnerhet under pandemin.

Men produktionen klarar inte av att möta efterfrågan och tyvärr rimmar det illa att uppskattningsvis 70 procent, enligt Naturresursinstiutet Luke, av all inhemsk ull bara slängs. Det pris fårproducenterna betalas är så pass lågt att de flesta inte anser det vara mödan värt att föra den fina råvaran till förädling.

För att försöka få till stånd en förändring har Mikalea Smedinga vid Juthbacka kulturcentrum i samarbete med Maria Ehrnström-Fuentes på Svenska handelshögskolan i Vasa startat det lokala nätverket Fibershed Finland genom att ansluta sig till Fibershed USA, en tio år gammal rörelse som vill gynna en klimatnyttig och lokal ekonomi och som verkar enligt devisen ”from-farm-to-closet” (ung. från jordbruk till garderob).

Fibershed vill vara en uppsamlingsplats för kunskap och information och det handlar också om att hitta tillbaka till den kunskap och tradition vi tidigare haft.

– Vi är bland de första som har ansökt från Finland, säger Mikaela. Vi vill få upp intresset för råvaran och kunna koppla ihop klädesplaggets användare med den plats där ullen har funnits.

Det handlar alltså om att skapa kläder av material och fibrer som är odlade, producerade, vävda och sydda inom en radie av femhundra kilometer.

Hur kläder produceras och framställs runtom i världen har väldigt stor inverkan på jord, luft, vatten, arbetskraft och människors hälsa. Enligt Fibershed måste våra mat- och fibersystem regionaliseras för att bli hållbara lösningar på ett lokalt plan.

Fibershed2
Fibrer färgade med miljömärkt färgpulver.

Skamligt svinn

Finsk ull är nu populärare än vad den har varit på decennier. Mikaela vill att fårfarmare ska bli mer intresserade av och motiverade till att börja ta tillvara mer ull och att de ska få ordentligt betalt för sin produkt.

– Det är en skam att en så stor del av ullen slängs! säger hon.

Det finns bara en begränsad mängd ull som har så pass bra kvalitet att den passar till handarbetsgarn.

Bristen på finskt ullgarn gör att stickerskorna i Finland brukar beställa hem ullgarn från Island, men numera är det brist även på det.

– Ifjol såldes det isländska ullgarnet vartefter det togs in till landet och under vintern tog det helt slut, inte bara i Finland utan i hela världen, berättar Mikaela.

Och undrar:

– Varför beställa garn från Island då vi har en inhemsk produktion? Många stickerskor önskar sig inhemskt ullgarn.

Under förstudien samlar Fibershed Finland ihop information. Tanken är att kontakta fårgårdar i regionen och med dem ordna seminarier, föreläsningar, skolningar, webbinarier och mässor.

I höst har bland annat Anni Laitinen och Jenni Vanhanen som står bakom ”Suomalainen villa” – en webbsida som samlar information om ull och ullgarn samt listar relevanta handelsplatser – hållit föreläsningar.

Och i slutet av november bjöds det in till stickmys på Juthbacka dit uppemot tjugo stickerskor kom för att handarbeta, umgås och lyssna på Lee Esselström, hantverksexpert känd från Strömsö, som berättade om hur det är att ha får som sällskapsdjur och ullproducenter för eget bruk.

Fibershed3
Lee Esselström använder sig av en elektronisk spinnrock, de är snällare mot lederna. Till vänster Mikaela Smedinga.

Nybörjare och självlärd

Att det blev får hemma på gården hos Esselströms kom sig av att de i princip följde med på köpet när familjen för tolv år sedan köpte hus i ekobyn Singsby i Korsholm. I fårhagen hittade Lee lugnet under tider av utmattning.

Men rätt snart ville hon också ta till vara ullen – som hon klippte med en vanlig hobbysax med ett kort och rundat bett.

Hon hörde sig för hos en bekant, Alicia Trezise-Segervall, som vid den tiden hade ett spinneri, Koskö Mill, och fick veta att minst fem kilo behövdes för att det skulle gå att spinna.

– Det tog två år för mig att få ihop ullen från fyra gotlandsfår som klipps två gånger om året och ytterligare nästan två år innan jag fick ullen tillbaka, säger Lee och visar upp garnet.

När Koskö Mill lade ner sin verksamhet i våras lät sig Lee inte nedslås vad det gäller självförsörjningen av ullgarn, för ”hur svårt kan det egentligen vara?”.

Sagt och gjort. Utöver att hon själv klipper sina får har hon med hjälp av Google även börjat tvätta, tesa och karda ull och så övar hon på att spinna med sin elektroniska spinnrock.

– Men jag är ingen expert på garn, betonar hon. Jag är nybörjare och självlärd och nervös för att jag ska lära mig något som är fel. Det tar väldigt lång tid för mig att spinna.

Det var Lees mormor Margit som i tiderna lärde henne att sticka och garn har alltid varit en del av Lees liv. Koftan hon bär för dagen är det första plagg hon har tillverkat av egen ull, garnet dock spunnet av Koskö Mill.

Det är också Lee Esselström som har designat och tagit fram mönstret till den ofantligt populära Strömsötröjan, som numera även finns som barnstorlek. Sedan mönstret publicerades i slutet av januari i år har det laddats ner över en miljon gånger.

Fibershed4
Tröjan Lee Esselström bär är det första plagg hon har stickat av ull från de egna fåren Bianca och Nadia. Garnet spanns på numera nedlagda Koskö Mills. Det är också Lee Esselström som har designat och tagit fram mönstret till den ofantligt populära Strömsötröjan.

Fibershed

• Fibershed Finland bygger ett regionalt Fibershed-nätverk kring inhemska fibrer och färgväxter i Finland.
• Målet med Fibershed är att stärka produktionen av lokala textilfibrer.
• Genom att föra samman aktörer inom primärsektorn och fiberbearbetningen med hantverkare och entreprenörer som framställer kläder vill Fibershed göra det möjligt att anamma en ekologisk livsstil som även stöder den lokala ekonomin.
• Även den jord där fibrerna kommer ifrån ska må bra.
Källa: www.fibershedfinland.fi