Covidbi1
Ett bi får smaka på sockerlösning. FOTO: Wageningen Bioveterinary Research
Jordbruk EU

Bin tränas för att
hitta coronavirus

Forskare på Wageningens Universitet i Nederländerna tränar bin till att upptäcka coronavirus. En effektiv metod, dessutom billig och enkel, som kan hjälpa oss att lättare och snabbare bekämpa den globala pandemin.

Som vid andra sjukdomar orsakar coronaviruset en metabolisk förändring i den mänskliga kroppen som genererar en unik lukt. Det är denna lukt som forskarteamet vid Wageningens Universitetet har lärt bin att identifiera.

Man vet av tidigare forskning och försök att såväl hundar som bin har ett högt utvecklat luktsinne. Bin är kända för att kunna känna lukter på stora avstånd. En kunskap man nu drar nytta av vid utvecklingen av nya metoder för att snabbare upptäcka om en person har covid, och därmed snabbare kunna sätta in vårdinsatser och förhindra vidare spridning.

För att få veta hur forskningen går till pratar jag med Wim Van der Poel, professor för Nya och Zoonotiska virus vid Wageningens Universitet i Nederländerna.

Wim Van der Poel var ledande forskare när man förra året undersökte utbrottet av covid-19 vid minkfarmar och han berättar att en nystartad företagsverksamhet vid Wageningen Universitet, InsectSense, kom med idén att göra en pilotstudie med att träna bin att lukta på Covid-19-infekterade prover från människor,

– I vårt laboratorium hade vi många SARS-CoV2-infekterade minkprover vi kunde använda för studien. Detekteringskapaciteten hos bin på frisk och infekterad mink hade givit bra resultat, så det fanns goda incitament för att det även skulle fungera bra på människor, säger Wom Van der Poel.

Professor Wim Van der Poel, som även ingår i den holländska regeringens managementgrupp för covid, säger att man har upptäckt att bin lär sig att upptäcka covidvirus efter endast några minuters träning.

– Än mer anmärkningsvärt är att de kan identifiera coronavirus inom några sekunder.

Covidbi3
Professor Wim Van der Poel föreläser om sin forskning. FOTO: Wageningen Bioveterinary Research

Pavlovs hundar

Forskarteamet vid Wageningens Universitetet har använt sig av klassisk Pavlov-betingning. Varje gång som bina utsätts för viruset får de en belöning i form av vatten smaksatt med socker.

– För att få dropparna med socker behöver bina sträcka ut sina tungor. Genom att repetera processen associerar bina viruset med sockerbelöningen och sticker ut sina tungor när de känner lukten av viruset, berättar Wim Van der Poel.

Teamet har jobbat med en svärm på omkring 150 bin och testerna har utförts på covidprover från näsa och hals på personer som ingått i försöken. När bina exponeras för proverna och sträcker ut sina tungor vet man att det finns covid. Ingen utsträckt tunga, alltså ingen covid.

– Detta är grundläggande utifrån västerländsk standard, men det fungerar, det är precist, och det kan hantera en stor genomströmning under omständigheter där alternativen är begränsade. Som i u-länder. Viktigt att veta är att bin inte är känsliga för viruset, de kommer dessutom aldrig i direktkontakt med det. Så det finns ingen risk att bina sprider viruset vidare, säger Wim Van der Poel.

Covidbi2
Här sträcker ett bi ut tungan när det känner igen lukten av coronavirus. FOTO: Wageningen Bioveterinary Research

Mer forskning och utveckling

Företaget InsectSense håller nu på att utveckla en anordning där de exponerar varje covidprov i en liten container för 5-6 bin som hålls orörliga i en slags sele. Tanken är att fixera en liten grupp med bin för att se hur de reagerar som grupp för att öka noggrannheten.

Även forskarteamet vid universitet, där professor Wim Van der Poel ingår, har fler idéer. Man vill försöka utveckla ett biochip som man hoppas ska kunna användas för maskininlärning i kombination med gener från insektslukreceptorer för att upptäcka covid-viruset.

– Även om det fungerar bra med bin med deras snabba upptäckt av covid så krävs det ändå en viss kunskap om bin för att kunna ta hand om och hantera dem. Fördelen med biochip är att det är lättare att hantera och kan integreras i olika system, avslutar Wim Van der Poel.