Arkiv

Ledaren: Finansutskottet erkände jordbrukets problem, men …

Tidigare har riksdagens uttalanden i statsbudgeten inte tillmätts så värst stor vikt. Nu ser det i alla fall ut som om regeringen och ministeriernas beredare har börjat beakta vad våra lagstiftare har att säga. Det finns å andra sidan en risk för att det går inflation i uttalandena, påpekar Micke Godtfredsen.

SLC - Fotavtryck
Fotavtryck

SLC välkomnar regeringens CAP-beslut – men utmaningar kvarstår

En enhällig regering har idag godkänt Finlands CAP-plan för EU:s kommande gemensamma jordbrukspolitik. SLC välkomnar CAP-planen som klargör finansieringen för stödpolitiken från och med 2023. SLC framhåller också att det fortfarande finns utmaningar med CAP, bl.a. svinsektorns situation med sjunkande stödnivå och ojämlik behandling av unga jordbrukare beroende på bolagsform.

SLC - Yatraff 20211207 154622
ÖSP träffade YA:s naturbruksutbildare

I förra veckan träffades ÖSP och Yrkesakademin i Österbotten (YA) naturbruksutbildare. Tidigare i höst har samma diskussion förts med Optima.

SLC - Img 0693
Offentliga väggmålningar gör konsten lättillgänglig på landsbygden

Malax kommun har under de senaste två, tre åren profilerat sig som ett samhälle där offentlig konst fått blomma upp och ta plats. Efter att i augusti 2019 presenterat en första muralmålning på kommungårdens ena kortvägg finns det i nuläget tretton konstverk för allmänheten att ta del av.

SLC - 1 Potatis
Finlands och Ålands Embla-finalister har utsetts

Totalt 370 sökande anmälde sig till den nordiska Embla-mattävling denna gång. I Finland fanns det nästan 70 sökande.

SLC - Pens2
Asplund går i pension efter nästan fyrtio år på Lantbrukssällskapet

Efter att Tor-Erik Asplund utexaminerades som agrolog blev han kontaktad av Lantbrukssällskapet. Det var 1985 och innebar starten på en lång karriär inom rådgivningen som avslutas när han går i pension vid årsskiftet.

SLC - Dsc06279
ÅPF-möte med julbord och guldglans

Säsongsmässigt julbord och utdelning av förtjänsttecken inramade Ålands Producentförbunds höstmöte den 10 december. Där uppmärksammades att både SLC och ÅPF har fyllt 75 år.

75-åriga ÅPF:s kamp ”stort ansvar att förvalta”

- Ålands Producentförbund har haft en mycket viktig roll i 75 års tid och uppenbarligen även framöver för att hävda våra primärnäringars betydelse för det åländska samhället och inte minst för att skapa vettiga verksamhetsförutsättningar för våra medlemmar och förädlande företag. Den slutsatsen drog förra vd Henry Lindström när han på 75-åriga ÅPF:s höstmöte den 10 december gav den åländska producentrörelsens historiska bakgrund.

Heinonen ny jordbruksdirektör vid Sucros

Fanni Heinonen (AFM) har utnämnts till ny jordbruksdirektör vid Sucros.

SLC - Sohlberg 1
Odlarna och Sucros är överens om ett branschavtal för nästa år

I mitten av veckan nådde odlarna och Sucros en överenskommelse om ett branschavtal för sockerbetsbranschen 2022.

SLC - Framtidsodlarna Holm Paxal
Podcasten Framtidsodlarna: Framgång med sojafri uppfödning av smågrisar

WestFarm i Malax valde att helt och hållet utelämna sojan i utfodringen av smågrisar. Resultaten är mycket goda gällande både biosäkerheten och klimatavtrycket. Delägarna Kjell-Göran Paxal och Henrik Holm vill dra sitt strå till stacken i kampen mot den globala uppvärmningen. Det sista avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om framtidstro och behovet av att möta de framtida konsumenternas krav.