Julgran Sjalvplock 13
En inhemsk gran är ett klimatsmart val eftersom kolavtrycket av en närproducerad gran är litet. FOTO: Patrik Lindström
Livet på landet

Inhemsk julgran
är ett klimatsmart val

Vartannat finländskt hem skaffar en äkta julgran. En inhemsk gran är ett klimatsmart val eftersom kolavtrycket av en närproducerad gran är litet. I vårt lands julgransodling används också bara små mängder bekämpningsmedel och gödselmedel.

I år väntas vi finländare köpa nästan 1,4 miljoner julgranar, varav största delen är bekanta skogsgranar. Ungefär en halv miljon av granarna kommer från odlingar, nästan 300.000 från skogen, medan drygt 100.000 är importerade. Av de importerade granarna kommer största delen från Danmark.

Nu köps det ungefär 10 procent färre julgranar än för tio år sedan. Vart fjärde hem har en syntetisk gran och vart fjärde har ingen julgran alls.

– En finländsk julgran passar bra för konsumenter med många önskemål. Granen från en julgransodling är naturenlig, trädet binder kol, och efter högtiden kan den användas till energi. Om man själv hugger sin gran i skogen kan man välja den så att den lämnar växtutrymme till sina grannar, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Julgransodling är långsiktigt arbete

En julgran kräver mellan sju och tolv års arbete av producenten. Efter att plantan är satt i jorden röjer man gräs runt trädet i flera års tid, så att de nedre grenarna får jämnt med ljus.

Gräsröjningen minskar också risken för svampsjukdomar som gynnas av fukt och som försämrar granarnas utseende och kvalitet.

På de finländska julgransodlingarna används bara små mängder bekämpningsmedel och gödselmedel.

När granen är drygt en meter hög börjar man klippa grenarna på den. Det kan man få göra till och med två gånger om året innan trädet nått försäljningshöjd.

Julgransodlingarna finns oftast på före detta åkrar eller under elledningar, så det används knappt någon skogsmark alls till julgransodling. Skogsägare kan i sin egen skog välja en gran som också annars skulle röjas ner i plantskogsvården.

Många tycker att en gran med kottar är den vackraste julgranen. En sådan får man av toppen av ett timmerträd efter avverkningen.

Så här tar du bäst hand om granen:

1. Skydda granen mot vinddraget om du har en bit att köra för att få hem den. Annars torkar den och börjar barra.
2. Låt granen tina upp på en sval plats stående i en vattenhink i ett dygn innan du tar in den i värmen.
3. Såga bort en 3-5 centimeters bit av stammen innan du sätter granen i julgransfoten, så att den kan dricka bättre. Tälj inte bort bark vid basen, eftersom det torkar ut trädet.
4. Se till att granen alltid har tillräckligt med vatten. Den kan dricka extra mycket det första dygnet.
5. Undvik att placera granen nära värmeelement, ugnen eller en fläkt. De torkar ut granen.
6. För granen till återvinning när julen är slut. I tätorter ordnar husbolag med återvinningen, och många sorteringsstationer tar emot granar.