Mats Nylund 2021 10 03
SLC

Ordförandes julhälsning 2021

Det gångna året har varit ett tungt år. Corona-epidemin har begränsat både människornas umgänge och rörlighet. Nedstängningen i samhället har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen och i Finland negativt. Trots vaccineringarna kommer vi länge ännu att tvingas dras med nedstängningar och restriktioner. Komponentbrist och leveranssvårigheter är vardag för hela näringslivet idag och allt fler har börjat se att det är riskfyllt att sätta alla ägg i en korg, det vill säga utlokalisera produktion till de asiatiska länderna.

Vår livsmedelsproduktion har klarat Corona-pandemin på ett utomordentligt bra sätt. Vi har all anledning att vara stolta över vår höga livsmedelssäkerhet och funktionssäkerheten i hela kedjan. Ett större hot är den akuta lönsamhetskris som vi har i jordbruket idag.

Vi har ett ovanligt dåligt skördeår med torka och hetta som beskattade både mängd och kvalitet bakom oss. Priset på jordbrukets förnödenheter som gödselpriser, energipriser, foderpriser, byggmaterial och balplast för att nämna några har rusat i höjden. Spannmålen har stigit till rekordpriser som en följd av det minskade utbudet. Det är positivt för den som har något att sälja, men hjälper inte de gårdar som blev utan skörd.

Producentpriserna i husdjurssektorn har inte stigit eftersom livsmedelsindustrins avtal med detaljhandeln är långa och gjorda till fasta priser. Nu krävs det flexiblare avtal som reagerar på kostnadsförändringar så inte primärproducenten är den enda betalaren. Handeln har under hösten gett vissa signaler om att detta är möjligt. Vi måste helt enkelt få ut mera av marknaden!

Skogssektorn har klarat sig bra under året. Det har funnits efterfrågan på produkterna och virkesuppköparna har varit aktiva. Det störst hotet mot skogssektorn för tillfället är politiskt. EU-kommissionen försöker med hänvisning till klimat- och miljöpolitiska skäl aktivt kapa makten över skogsbruket trots att den entydigt hör till medlemsstaternas kompetens och beslutanderätt.

Det är också beklämmande att se att en handfull av de finländska EU-parlamentarikerna motarbetar Finlands regering och riksdags linje i EU-parlamentet och är beredda att ge beslutsmakten över våra skogsägares egendom, Finlands gröna guld, till sydliga EU-länder som utplånat sina skogar redan på medeltiden. Det är svårt att förstå att EU-parlamentariker som fått sitt mandat av finländska väljare aktivt motarbetar fosterlandets intressen.

Finlands CAP-plan torde vara godkänd i statsrådet när denna kolumn publiceras. Processen har varit lång och arbetsam. Vårt jord- och skogsbruksministerium har haft ett hårt arbete med att sammanställa ett paket som ger förutsättningar för ett lönsamt jordbruk och skapar förutsättningar för framtida matproduktion i Finland.

Miljöorganisationerna och många rödgröna politiker verkar inte förstå att den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, har som huvudsaklig uppgift att stöda vår livsmedelsproduktion och att den inte är ett klimat-, miljö- eller förbudsinstrument. Vår matproduktion ska vara hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Utan ett lönsamt jordbruk uppfylls inget av de övriga kraven. I skrivande stund verkar vi få en CAP-plan som ger oss framtidsförutsättningar, trots att den också innehåller brister.

Till sist vill jag rikta ett varmt tack till producentorganisations personal, förtroendevalda, medlemmar och samarbetspartner. Vårt viktiga intressebevakningsarbete fortsätter.

Jag vill önska alla Landsbygdens Folks läsare en God och Fridfull jul och ett framgångsrikt år 2022!

Mats Nylund
ordförande, SLC