Arkiv

Nyländsk trädgårdsproduktion är diskussionsämne i februari

Vilka möjligheter finns det för trädgårdsodlingen som näring i Nyland? Vad ska man odla? Hur kan näringen utveckla sin verksamhet och förbättra sin konkurrenskraft? Hur och till vem ska man sälja sina produkter? De här frågorna och många andra ska man diskutera på en temakväll i februari på Överby trädgårdsskola i Esbo.

SLC - Skogslag
Delvis för tidigt att bedöma konsekvenserna av förnyade skogslagen och skogsskadelagen

Naturresursinstitutet har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet bedömt konsekvenserna av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen. Eftersom ändringarna har varit i kraft endast några år, är det fortfarande delvis för tidigt att bedöma konsekvenserna. Ytterligare diskussion behövs dock redan nu, särskilt när det gäller att främja naturens biologiska mångfald och bekämpa skogsskador.

Österrike vill omförhandla EU-avtalet med Mercosur

Österrikes regering kräver nya förhandlingar om ett frihandelsavtal med den sydamerikanska tullunionen Mercosur. Därmed kan EU inte godkänna avtalet i sin nuvarande form.

SLC - Lpx 152750
Nio kemiföretag vill förnya EU-tillståndet för glyfosat

Det blåser upp till förnyad debatt om glyfosat och dess användning i EU. Det officiella EU-tillståndet för försäljning glyfosat går ut i slutet av 2022. Medlet får därefter användas ytterligare ett år. Nu har en grupp tillverkare begärt förlängning.

SLC - Lpx 95837
PTT: Med rätt åtgärder kan digitalisering förbättra jordbrukets lönsamhet

Digitalisering kan förbättra lantbrukssektorns lönsamhet, men då behövs åtgärder för att göra ny teknik snabbare och mera tillgänglig, skriver Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT.

Beskogning av gamla åkrar och torvtäkter ska öka kolsänkorna

Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har inlett det gemensamma projektet Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor genom beskogning.

Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska lämnas in senast på onsdag

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1.2020, om produktionsstöd för mjölk betalas på basis av direktförsäljningen.

SLC - 6Cce44Bf 8Cac 4519 A506 47343623457A
Peptid i kråkbär kan förebygga juverinflammation?

En antibakteriell peptid som hittats i bakterier på kråkbärsris kan förebygga juverinflammation hos kor, meddelar Uleåborgs universitet. Peptiden hämmar bakterietillväxt och ska nu utvecklas till en ny spendopp för mjölkkor.

SLC - Kyr Werner Riktig Utstnitt 1
Klimatutsläpp från korna kan snart värma norska hus

Norska forskare har inlett ett försök som syftar till att ta tillvara metanutsläpp från kor och utnyttja gaserna för värme- och energiproduktion. Om allt går bra, ska både bonden och samhället tjäna på tekniken i framtiden.

SLC - Bondenytta 1
I Bondenyttan tillämpas nya utbildningskoncept

Projektet Bondenyttan ska bidra till att höja det produktiva jordbrukets skördar, hjälpa till att erbjuda en relevant och stimulerande agrologutbildning, samt intensifiera samarbetet mellan utbildningen och lantbruksnäringen. Bondenyttan ägnar sig åt undersökningar på gårds- och fältnivå.

SLC - Bengt Sohlberg
”Huvudsaken är att det kommer odlarna tillgodo”

I samband med sin 70-årsdag tar Bengt Sohlberg initiativ till fonden för hållbar odling. Fonden för hållbar odling ska premiera personer som gjort väl i från sig när det gäller växtodling ur ett hållbart, innovativt och lönsamt perspektiv.

SLC - 854630602A140416 Org
SLC-delegation diskuterade certifieringskrav med Lidl

Representanter från SLC:s potatisutskott, MTK:s potatisnätverk och Varhaisperunatoimikunta diskuterade kvalitetsfrågor samt utsikterna för potatisbranschen med representanter för Lidl vid ett möte på livsmedelskedjan huvudkontor i Esbo.