Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Statsunderstöd ska sporra
jaktvårdsföreningar till aktivitet

En stor del av jaktvårdsföreningarnas statsunderstöd delades ut i år för första gången enligt hur mycket verksamhet varje lokal förening hade ordnat under det föregående året. Målet är att belöna föreningar som varit särskilt aktiva. Coronaviruspandemin har dock också begränsat jaktvårdsföreningarnas verksamhet och aktiviteter sedan i våras.

Därför beslutade jord- och skogsbruksministeriet att genom en förordning ändra fördelningsgrunderna för statsunderstöd så att nästa års understöd bestäms utifrån den verksamhet som föreningen ordnade under de två föregående åren. Understöden för 2021 påverkas alltså av verksamheten 2019 och 2020. Genom beslutet ville ministeriet ge jaktvårdsföreningarna tid att anpassa verksamheten till de utmaningar som coronan medför.

– Jaktvårdsföreningar är en viktig del av den finländska jaktkulturen. Vi hoppas att föreningarna behåller livskraften och lockar nya medlemmar även i framtiden. Nu utmanar coronapandemin föreningarna allt mer att använda sig av digitaliseringen och söka nya sätt att arbeta, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Staten vill också stödja sammanslagning av små jaktvårdsföreningar. Därför erbjuder Finlands viltcentral stöd för frivilliga sammanslagningar av jaktvårdsföreningar och jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd när de nya föreningarna inleder verksamheten.

Rovdjurskontaktpersonerna får starkare roll

Rovdjurskontaktpersonernas roll blir också starkare. Kontaktpersonerna är lokala utbildade experter som bland annat kontrollerar observationer av stora rovdjur. De ger invånare information om vargar och förmedlar information om det egna området till forskare och beslutsfattare på nationell nivå.

Förhoppningen är också att ändringen av förordningen ska uppmuntra jaktvårdsföreningarna att aktivt samla in DNA-prov på vargar.

– Aktiv insamling av DNA-prov är mycket viktig för att vi ska kunna ta fram en så aktuell bedömning av vargpopulationens storlek som möjligt, betonar minister Leppä.

I statsunderstöden beaktas allt noggrannare också andra vilttriangelräkningar, såsom räkning av antalet dalripor i Övre Lappland. Statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna uppgick 2020 till sammanlagt 2,588 miljoner euro. De lokala jaktvårdsföreningarnas andel av understödet varierar mellan cirka 1.600 euro och 47.000 euro beroende på föreningens medlemsantal och hur aktiv föreningens verksamhet har varit. I Finland finns sammanlagt 282 jaktvårdsföreningar.