Daniel Klockars
Daniel Klockars bor i Munsmo, Korsholm. Han är spannmålsodlare liksom tidigare generationer inom familjen.
Jordbruk Marknad

Daniel Klockars blir
kundchef vid A-Foder

Agrolog Daniel Klockars blir kundchef på svinsidan vid A-Foder på heltid från 1 januari 2021. Övergången från tjänsten vid Österbottens Kött har skett stegvis. Han är från tidigare välbekant med A-Foders tjänster, produkter och foderoptimering.

– Nu ska jag koncentrera mig på foder. Mitt arbetsområde utökas till i huvudsak hela Österbotten, på både svenska och finska och med specialisering på svinfoder, säger han.

– Intryck från andra regioner i landet, problemlösning och foderutveckling gynnar producenterna. Svenska språket ger oss fördel i att kunna få input från de övriga nordiska länderna, kunskap vi kan förädla nationellt i vårt eget land. Synergieffekterna är många och det är oerhört intressant att vara med och utveckla näringens framtid.

A-Foder ägs av finländska bönder. Bolaget stärker hela tiden sin position på marknaden med kvaliteter som enbart inhemsk spannmål och utvecklingen av inhemska proteingrödor.

Daniel Klockars bor i Munsmo, Korsholm. Han är spannmålsodlare liksom tidigare generationer inom familjen.