Jordbruk

Luke: Antalet lantbruk
minskar snabbare än väntat

Antalet lantbruks- och trädgårdsföretag som avslutade verksamheten 2019 var större än förväntat, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Förra året avslutade 1.433 lantbruksföretag sin verksamhet, medan 391 nya företag började och 122 återupptog produktionen.

Antalet jordbruk och trädgårdsföretag minskade med 920 företag mellan 2018 och 2019, meddelar Luke. Sammanlagt slutade 1.433 företag, medan 391 nya företag inledde verksamheten och 122 återupptog produktionen.

År 2019 lade nästan tre procent av lantbruksföretagen ner verksamheten. Av dessa var 1.002 företag, eller 70 procent, växtodlingsgårdar. Procentuellt slutade flest växthusföretag samt gårdar med får, getter och betande boskap. Även andra djurgårdar avslutade djurproduktionen, men största delen av dessa fortsatte som växtodlingsgårdar.

Flest nya företagare började

Största delen av de nya gårdarna började med spannmålsproduktion och annan växtproduktion. Förhållandevis många gårdar började också med får- och getproduktion samt betande boskap.

År 2019 fortsatte 90 procent av lantbruksföretagen utan förändringar. Många investerade i utvidgad produktion, men inriktningen förändrades inte. Resterande 10 procent ändrade produktionsinriktning.

Störst var ändringen bland spannmåls- och växtodlingsgårdar samt gårdar med flera inriktningar. Förändringarna skedde oftast mellan dessa inriktningar.

Resultaten finns i Lukes Ekonomidoktorn-tjänst, under Produktionsinriktningsbyten. Som dataunderlag fungerar det utvidgade registret för lantbruks- och trädgårdsföretag, där också de minsta företagen ingår. Resultaten kan ses enligt produktionsinriktning eller produktionsgren. I framtiden kommer resultaten också att delas upp enligt område.